Filtry w wentylacji. Bezpieczna wymiana w czasach COVID-19

Filtry w wentylacji. Bezpieczna wymiana w czasach COVID-9

Filtry w wentylacji wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu. Wymagają jednak regularnej wymiany, która musi mieć miejsce także w czasach pandemii COVID-19. Organizacje branżowe zalecają, by zachować zwykłe harmonogramy wymiany filtrów, ale zadbać o odpowiednie środki ochrony osobistej.

Nie ma badań polowych potwierdzających ryzyko zakażenia koronawirusem podczas wymiany filtrów w wentylacji. Jednak organizacje branżowe i służby sanitarne zalecają daleko idącą ostrożność. Ma to znacznie także dlatego, że na filtrach zbierają się także inne mikroorganizmy, np. zarodniki grzybów. Dotyczy to szczególnie obsługi budynków, w których przebywały osoby zakażone wirusem. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) podkreśla, że nie trzeba zmieniać dotychczasowych harmonogramów wymiany filtrów. Ważne jednak, by zastosować środki ochrony osobistej (Personal Protection Equipment – PPE).

Zalecane środki ochrony osobistej

Filtry w wentylacji (ale także na przykład w oczyszczaczach mobilnych) należy wymieniać po wyłączeniu urządzenia filtracyjnego (albo całej instalacji). Należy zastosować środki ochrony osobistej:

  • prawidłowo założoną maskę klasy N95 (oznaczanej też jako FFP2, czyli o skuteczności filtracji 94-95% w odniesieniu do cząstek o średnicy od 0,1-0,3 μm) lub wyższej. ASHRAE podaje, że może to być także półmaska z wkładką filtracyjną o skuteczności porównywalnej z maską klasy N95;
  • ochronę oczu (okulary ochronne, gogle, przyłbicę na całą twarz);
  • rękawiczki jednorazowe (nitrylowe, winylowe lub gumowe).

Co zrobić z filtrem?

Po wyjęciu filtra należy w miarę możliwości zdezynfekować go 10%-owym roztworem wybielacza lub innego środka dezynfekującego o potwierdzonej skuteczności wobec wirusa SARS-CoV-2. Wyjęty filtr należy zapakować do jednorazowej, zamykanej torby foliowej i dopiero wtedy wyrzucić.

Po zakończeniu całej operacji należy zdjąć rękawiczki, a następnie maskę i gogle, unikając dotykania twarzy. Należy umyć ręce wodą i mydłem lub zastosować płyn odkażający do rąk na bazie alkoholu.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach filtracyjnych z zastosowaniem filtra HEPA oraz o zasadach prawidłowego czyszczenia wentylacji i klimatyzacji.

Gdzie warto zajrzeć

[1] Materiał (wytyczne) REHVA – europejskiej Federacji Stowarzyszeń Grzewczych, Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych (j. angielski);

[2] Wytyczne dotyczące filtracji ASHRAE – Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (j.angielski);

[3] Zalecenia Państwowego Zakładu Higieny dla instalacji went-klim w budynkach użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (plik .pdf).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment