Klimakonwektory w czasie pandemii – zalecenia REHVA

Klimakonwektory w czasie pandemii - zalecenia REHVA

Klienci często pytają, czy urządzenia grzewcze, na przykład klimakonwektory w czasie pandemii wymagają innej eksploatacji. REHVA opracowała krótką rekomendację dotyczącą stosowania urządzeń indukcyjnych podczas zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Publikacja pt. Additional guidance for use of fan coils and avoiding recirculation dotyczy głównie fan coili.

Urządzenia indukcyjne takie jak belki chłodzące czy klimakonwektory w czasie pandemii wymagają głównie zwiększenia udziału powietrza świeżego. W przypadku wentylacji mechanicznej zaleca się ustawienie maksymalnie wysokiego udziału powietrza świeżego. Dla wentylacji grawitacyjnej konieczne jest możliwie częste wietrzenie z zastosowaniem czujników CO2 jako mierników intensywności wentylacji. Użytkownicy pomieszczeń, mając komfort cieplny, mogą bowiem nie zwrócić uwagi na to, że jakość powietrza wewnętrznego spadła. Nie odczują, że udział świeżego powietrza w pomieszczeniu jest zbyt niski. Wskazanie czujnika CO2 będzie dla nich sygnałem, żeby otworzyć okno. Rozwiązanie to sprawdzi się np. w szkołach.

Jeśli jest konieczna recyrkulacja

Zalecane jest też unikanie recyrkulacji powietrza, ale w niektórych systemach jest to niemożliwe. Należy wówczas nie tylko zwiększyć udział powietrza zewnętrznego, ale też zadbać o czystość mikrobiologiczną powietrza powrotnego. Można zainstalować kanałowe lampy UV-C. Druga opcja, jeśli to technicznie możliwe, to zamontowanie w kasecie filtra o wyższej skuteczności. Zaleca się filtr ePM1 80%, ewentualnie co najmniej F8 – filtry te mają skuteczność ePM1 wynoszącą 65-90%).

Praca z pełną mocą

Odrębne zalecenie dotyczy klimakonwektorów wentylatorowych pracujących w przestrzeniach wspólnych (np. dużych pomieszczeniach zajmowanych przez większą grupę osób). W tym przypadku urządzenia powinny pracować w sposób ciągły – tak, by wentylatory się nie wyłączały, tylko pracowały na niskim biegu. Jeśli sterowanie pracą wentylatora jest niemożliwe, pracę ciągłą należy wymusić. Kiedy w budynku przebywają użytkownicy, okna (jeśli jest to technicznie możliwe) powinny pozostawać częściowo otwarte.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment