Zatrudnienie pracownika z Ukrainy. Szykują się zmiany

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy - nowe zasady

Do podpisu Prezydenta trafiła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która w pewnym stopniu upraszcza procedury zatrudnienia cudzoziemców. Zmiany dotyczą m.in. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy stanie się dzięki temu nieco prostsze.

W przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę (czasowych), zniesiono wymóg posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W zakresie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi najważniejsza zmiana polega na czasie, przez jaki czas można wykonywać pracę na tej podstawie (art. 88z pkt 3 [2]. Do tej pory w oparciu o takie oświadczenie zatrudniano pracownika na czas określony (do 6 m-cy). W znowelizowanej ustawie czas ten wynosi 24 miesiące okresu dopuszczalnej pracy Rozpoczęcie pracy na podstawie oświadczenia musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia. Na podstawie oświadczenia możliwe jest zatrudnienie pracownika z Ukrainy (a także Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii czy Rosji).

Pojawił się także nowy wymóg dotyczący wynagrodzenia dla cudzoziemca. Jego nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Sejm przyjął ustawę 17 grudnia 2021 r., a 20 grudnia 2021 r. przekazał ją do podpisu prezydentowi. Po podpisie ustawa pojawi się w Dzienniku Ustaw. Natomiast w życie nowelizacja wejdzie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  1. Ogłoszenie MSWiA o nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach
  2. Proces legislacyjny nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach (strona Sejmowa)

mp

Warto przeczytać także:

Leave a Comment