Filtr elektrostatyczny w instalacji wentylacyjnej

Filtr elektrostatyczny w instalacji wentylacyjnej

Filtr elektrostatyczny jest dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy już mają centrale wentylacyjne, a chcą bardziej zadbać o jakość powietrza. Filtr elektrostatyczny dostępny na rynku można zamontować w istniejącej instalacji wentylacyjnej.

W powietrzu znajdują się m.in. zarodniki grzybów, bakterie i wirusy oraz pył zawieszony. Najbardziej znany (i groźny) jest tu pył o wielkości cząstki poniżej 2,5 μm (tzw. PM2.5). Klienci są coraz bardziej świadomi, że trzeba usuwać je z powietrza, a zwykłe filtry z centrali mogą sobie z nimi nie poradzić. Jeśli w obiekcie już działa system wentylacji z centralą, można do niej domontować moduł zawierający dodatkowy filtr. Na rynku można spotkać rozwiązania, które są oparte o filtr elektrostatyczny.

Filtr elektrostatyczny – mechanizm działania

Filtr elektrostatyczny (inaczej elektrofiltr) opiera swoje działanie o własności pola elektrycznego. Cząstki zanieczyszczeń przepływają przez pole elektryczne wytworzone w module filtra. Pole elektryczne ładuje cząstki pyłów, więc są one przyciągane do odwrotnie naładowanych elementów filtra (elektrody osadczej lub separatora). Pole elektryczne powoduje też powstanie tzw. wolnych rodników – aktywnych cząstek OH-, które niszczą (degradują) białka w komórkach grzybów i bakterii czy otoczce wirusa. Produktem ubocznym reakcji jest woda (H2O). Rozwiązanie jest więc bezpieczne dla użytkowników.

Montaż elektrofiltra w istniejącej instalacji

Urządzenia najczęściej montuje się na kanale nawiewnym, najlepiej za centralą. Można też – w przypadku urządzeń tego samego producenta – zamontować moduł filtracyjny na króćcu wylotowym centrali. Montaż za centralą sprawia, że do filtra napływa powietrze już wstępnie przefiltrowane na filtrach w centrali. Wówczas do filtra napływa mniej zanieczyszczeń grubych i urządzenie dłużej pracuje bez konieczności wymiany elektrody lub separatora. Przy montażu przed centralą (np. z braku miejsca) producenci zalecają dodanie filtra zgrubnego. Urządzenie wymaga też niewielkiej (ok. 20 W) ilości prądu, a więc doprowadzenia zasilania elektrycznego. Opory przepływu nie wzrastają istotnie.

Użytkowanie filtra elektrostatycznego

Filtr elektrostatyczny wymaga regularnego usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń – albo oczyszczenia elektrody osadczej, albo wymiany separatora.

Należy zwrócić uwagę, czy filtr ma dopuszczenie do stosowania w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej (atest Państwowego Zakładu Higieny). Ważnym parametrem jest też ilość powstającego ozonu. Jest to produkt uboczny wyładowań w polu elektrostatycznym. Ma silne właściwości biobójcze, ale też negatywnie wpływa na człowieka (ilość graniczna to 100 μg/m3). Dlatego filtr elektrostatyczny powinien zapewniać jak najniższą emisję ozonu.

Zdjęcie główne: Smay

Zobacz także informację o modułach UV-C w zastosowaniach do dezynfekcji powietrza wentylacyjnego.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment