Montaż klap ppoż w bateriach

Montaż klap ppoż w bateriach

Zgodnie z normą PN-EN 1366-2, klapy przeciwpożarowe w przegrodach muszą być montowane w odpowiednich odległościach. Są jednak sytuacje, w których przydatne byłoby zamontowanie klap w tzw. bateriach. Montaż klap ppoż w bateriach – „kołnierz do kołnierza” – jest możliwy pod warunkiem spełnienia kilku wymogów.

Zasady montażu klap w przegrodach określa norma PN-EN 1366-2. Uwzględnia ona wpływ obecności klapy na strukturę ściany oraz szczelność połączenia i ograniczenie gromadzenia gorącego powietrza na powierzchni klapy:

  • minimalna odległość (mierzona między korpusami obudowy) pomiędzy dwiema lub większą liczbą klap przeciwpożarowych zainstalowanych w tej samej przegrodzie wynosi 200 mm;
  • minimalna odległość (mierzona od korpusu obudowy) pomiędzy każdą klapą przeciwpożarową a podłogą, sufitem lub inną ścianą wynosi 75 mm.

Te odległości obowiązują, jeśli producent nie przeprowadził żadnych szczegółowych testów. Jeśli więc producenci deklarują, że ich urządzenia są przygotowane na montaż klap ppoż w bateriach, muszą wykazać się odpowiednią dokumentacją.

Producent może więc wykonać dodatkowe badania, a następnie w certyfikacie stałości właściwości użytkowych i w instrukcji montażu jasno określić warunki prawidłowego montażu.

Kiedy jest możliwy montaż klap ppoż w baterii?

Montaż klap w baterii można przeprowadzić, jeśli producent:

  • wykona badania zgodnie z normą PN-EN 15882-2 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych — Część 2: Klapy odcinające oraz
  • wskaże w dokumentacji zasady i warunki montażu.
  • Producent określa maksymalną liczbę klap w baterii i maksymalny gabaryt pojedynczej klapy. Klapy w bateriach koniecznie trzeba montować zgodnie ze wskazaniami producenta. Klapa bowiem zachowuje wskazaną klasę odporności ogniowej dla określonych warunków montażowych.

Klapy należy zamawiać konkretnie pod montaż w baterii – producent przygotowuje je wówczas jako nowy wyrób, z otworami w klapach pod odpowiednie śruby. Elementami wyrobu (zestawu montażowego) stają się nie tylko śruby, ale też łącząca klapy listwa montaż oraz ewentualnie zestaw materiałów uszczelniająco-izolacyjnych.

Bateria klap powinna mieć własny certyfikat stałości właściwości użytkowych, inny niż dla klapy montowanej samodzielnie. Dla baterii klap nie ma normy zharmonizowanej. Sporządzenie certyfikatu wymaga wcześniejszej Krajowej Oceny Technicznej (KOT-y wydawane są przez ITB i CNBOP-PIB), poprzedzone szczegółowymi badaniami. KOT dotyczy tylko konkretnego rozwiązania baterii, które opisuje (więcej o KOTach na stronach ITB).

Polscy producenci zaczynają przejawiać zainteresowanie certyfikacją baterii klap jako kompletnych wyrobów. Jako pierwszy KOT (Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2020/1398) na baterię klap przeciwpożarowych uzyskał krakowski Smay. Klapy z oferty firmy można instalować w bateriach do 16 sztuk i powierzchni 10 m2. Konstrukcja w całości zachowuje odporność ogniową EI 120 S, zarówno w przegrodzie budowlanej, jak i w szachcie wentylacji pożarowej.

Bateria klap musi być dobrana odpowiednio do danego rodzaju przegrody. Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, szczególnie pod względem odległości od innych elementów budowlanych i sposobu osadzania klapy w przegrodzie.

Zdjęcie główne: Smay

Warto przeczytać także:

Leave a Comment