Instalator pomp ciepła. Czy każdy może nim zostać?

Instalator pomp ciepła. Czy każdy może nim zostać?

Rosnąca popularność pomp ciepła sprawia, że instalator pomp ciepła zaczyna być modnym i poszukiwanym zawodem. Czy jednak każdy, choćby był dobrym instalatorem sanitarnym, może skutecznie podjąć montaż pomp ciepła?

Pompy ciepła mają swoją specyfikę. Będąc dobrym hydraulikiem, niekoniecznie trzeba od razu okazać się dobrym wykonawcą instalacji z pompami ciepła. Zwykle nie wystarczy zapoznać się z kilkoma instrukcjami czy filmami.

Zobacz też: jak przekonać klienta do przeglądu urządzeń? 7 argumentów!

Dostawcy pomp ciepła coraz częściej stykają się ze złym zdaniem potencjalnych klientów o pompach ciepła. Klienci odwołują się do złych doświadczeń sąsiadów i znajomych – nie dogrzewa, zużywa dużo prądu, szybko się popsuło. Najczęściej winien jest nieprawidłowy montaż lub błędny dobór (a właściwie jego brak). Ta ostatnia kwestia jest zwykle niedoceniana zarówno przez inwestorów, jak i niedoświadczonych instalatorów. Urządzenie powinno być dobrane pod konkretny budynek. Kierowanie się tym, że „u sąsiada działa” zwykle kończy się tym, że u beztroskiego klienta… nie działa.

Ponieważ zjawisko zaczyna być dużym problemem, mniejsi i więksi inwestorzy próbują mu przeciwdziałać. W wymaganiach przetargowych można np. spotkać wymóg, żeby kompetencje instalatora były potwierdzone certyfikatem. Nie ma na to żadnej „podkładki” prawnej, natomiast zamawiający może takie wymagania określić. Instalator pomp ciepła może obecnie zdobyć dwa rodzaje obiektywnych (nie związanych z konkretnym producentem) certyfikatów. W obu przypadkach trzeba wykazać się odpowiednim doświadczeniem lub przygotowaniem zawodowym.

Instalator pomp ciepła z europejskim certyfikatem

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) to program ogólnoeuropejski. Kiedy instalator ukończy odpowiednie szkolenie i zda egzamin, uzyskuje certyfikat na poziomie europejskim. Dokument taki uznaje się we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT.

Aby zdobyć certyfikat EUCERT, trzeba przedstawić swoje doświadczenie zawodowe, odbyć 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne i zdać egzamin. Szkolenia EUCERT w Polsce prowadzi Polska Organizacja Rozwoju technologii Pomp Ciepła. Certyfikat jest ważny przez trzy lata.

Zobacz wymagania dla instalatora EUCERT (materiał PORT PC)

Instalator pomp ciepła jako instalator OZE

Zgodnie z ustawą o OZE, instalator pomp ciepła (i innych urządzeń OZE, np. płytkiej geotermii) może zdobyć certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Instalator taki musi mieć albo odpowiednie wykształcenie, albo udokumentowane doświadczenie zawodowe. Musi także odbyć szkolenie podstawowe i najpóźniej rok po jego ukończeniu zdać egzamin. Szkolenie trzeba odbyć u organizatora akredytowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat jest ważny przez pięć lat.

Ważność szkoleń i certyfikatów OZE w stanie zagrożenia epidemicznego.

Warto przypomnieć także, że dla pomp ciepła na czynnik chłodniczy z grupy HFC o odpowiednim napełnieniu trzeba także mieć certyfikat F-gazowy. Jego brak może ściągnąć kary administracyjne i na zleceniodawcę, i na wykonawcę. Sprawdź, które pompy ciepła obejmuje ustawa F-gazowa.

e-booki Strefy Instalatora - Pompy ciepła

„Pompy ciepła dla instalatora”

  • jak montować pompy ciepła zgodnie z prawem,
  • jak uzyskać certyfikat F-gazowy (i kiedy jest potrzebny),
  • na jakie szczegóły montażu zwrócić uwagę.
Dowiedz się więcej o poradniku

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1378)
  2. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2020 r., poz. 348)
  3. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U.2017.1038)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment