EUCERT – ogólnoeuropejskie szkolenia dla instalatorów pomp ciepła

EUCERT szkolenia dla instalatorów pomp ciepła

Instalator pomp ciepła to zawód przyszłości w skali całej Europy. Osoby, które myślą o tym fachu, mogą przygotować się do jego wykonywania także w innych krajach europejskich. Taką możliwość daje EUCERT – ogólnoeuropejski system szkoleń i certyfikacji dla instalatorów pomp ciepła. Szkolenia i certyfikacja dostępne są także w Polsce. Koordynuje je Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Szkolenia i egzaminy odbywają się w Katowicach.

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT ustanawia jednolity poziom certyfikacji dla czynnych zawodowo instalatorów pomp ciepła w całej Europie. Program ten jest realizowany i koordynowany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Do uzyskania certyfikatu trzeba przedstawić swoje doświadczenie zawodowe, odbyć 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne i zdać egzamin. Szkolenie kosztuje obecnie 1900 zł, zaś egzamin – 120 zł.

Zobacz wymagania dla instalatora EUCERT (materiał PORT PC)

Pozytywny wynik egzaminu po szkoleniu decyduje o przyznaniu instalatorowi certyfikatu EUCERT. Następuje także wpisanie instalatora do europejskiej bazy certyfikowanych instalatorów pomp ciepła. Certyfikat jest ważny przez trzy lata.

Uniwersalny system europejski

Wszystkie przystępujące do szkoleń i certyfikacji osoby szkolą się w ojczystym języku, ale na dokładnie tym samym materiale szkoleniowym we wszystkich krajach. EUCERT jest uniwersalny (nie powiązany z żadnym producentem) i uznawany we wszystkich krajach Europy, w których jest dostępny. Szkolenia w tym systemie rekomendują Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC).

Organizator i miejsce szkoleń i egzaminów EUCERT w Polsce

Koordynatorem krajowym jest PORT PC, zaś miejscem szkoleń – Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach. Prowadzone tam szkolenia oznaczają dostęp do nowoczesnego laboratorium i własnego stanowiska komputerowego. Dostępna jest też możliwość uzyskania dotacji do szkolenia w ramach pomocy publicznej (30% dla MŚP i 25% dla dużych firm). Ponieważ PNT Euro-Centrum jest akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym UDT, szkolenie w systemie EUCERT umożliwia także przystąpienie do egzaminów organizowanych przez UDT.

Terminy, formularze zgłoszeniowe i szczegóły dostępne są na stronie organizatora.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment