W Bydgoszczy powstanie branżowe centrum umiejętności

W Bydgoszczy i w Żywcu powstaną nowoczesne ośrodki szkoleniowo-egzaminacyjne dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Będą to branżowe centra umiejętności (BCU), niedawno wprowadzone do polskiego systemu szkolnictwa zawodowego. Ich rolą będzie rozwój szkolnictwa zawodowego danej branży. Ośrodki mają być wysoko rozwinięte pod względem technologii i narzędzi edukacyjnych.

W Bydgoszczy na działce na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina powstanie jedno z dwóch krajowych branżowych centrów umiejętności dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Branżowe centra umiejętności (BCU) wprowadzono do polskiego systemu szkolnictwa zawodowego przez znowelizowane prawo oświatowe. Mają one stanowić nowoczesne ośrodki kształcenia i egzaminowania. Ich zadaniem jest wsparcie i uzupełnienie dotychczasowych form szkolnictwa zawodowego tak, by było ono praktyczne, dostosowane do potrzeb współczesnego świata i nowoczesne. .

Branżowe centra umiejętności dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Branżowe centra umiejętności tworzone są od podstaw i finansowane ze środków KPO. W konkursie MEiN prowadzonym przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych wyłoniona dwa konsorcja. Dzięki temu w naszej branży powstaną dwa centra – w Bydgoszczy i w Żywcu.

Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy

BCU w Bydgoszczy będzie realizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych (lider konsorcjum projektowego), Urząd Miasta Bydgoszcz i Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy. Partnerami projektu są także Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) i Politechnika Bydgoska oraz trzy firmy branżowe: Tadmar, HAP Armatura i Instal-Konsorcjum.

Oficjalne, uroczyste rozpoczęcie projektu w Bydgoszczy odbyło się 26 października 2023 roku w Zespole Szkół Budowlanych. Poprowadzili je Paweł Kaczmarek, prezes OSFIS, Paulina Jurgowiak, wiceprezeska OSFiS i dyrektorka BCU oraz Magdalena Popielewska, dyrektorka szkoły. Wśród gości znaleźli się m.in. dr hab. inż. Małgorzata Gotowska – prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej, Magdalena Buschmann – dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM Bydgoszcz oraz duża grupa przedstawicieli firm tworzących OSFIS.

Czym właściwie jest BCU?

BCU nie jest konkurencją dla już istniejących szkół czy placówek szkoleniowych. Już sam budynek ma być wyjątkowy, stanowiąc lab technologiczny. Pracujące w nim instalacje sanitarne (w tym instalacja do zagospodarowania wód opadowych i wody szarej) i grzewcze (np. pompa ciepła i urządzenia grzewczo-chłodzące) zostaną opomiarowane tak, by służyły jako podstawa do nauki i doskonalenia zawodu. Jak podkreślił w swojej prezentacji Paweł Kaczmarek, prezes OSFIS, BCU ma być jednostką „sprzęgającą” wszelkie formy nauki młodzieży i dorosłych z rynkiem pracy w zakresie sieci i instalacji wod-kan, instalacji grzewczych
oraz sieci i instalacji gazowych.

Zadania edukacyjne BCU

Paulina Jurgowiak, wiceprezeska OSFIS i świeżo mianowana dyrektorka BCU, mówiła o takich formach pracy BCU jak:

  • szkolenia prowadzone przez praktyków,
  • tworzenie programów szkoleniowych zarówno dla kadry nauczycielskiej i trenerów, jak i dla osób uczących się;
  • powstanie, utrzymanie i prowadzenie nowoczesnej platformy do nauki zdalnej (LMS);
  • prowadzenie egzaminów zawodowych;
  • stworzenie kwalifikacji sektorowej „Montowanie instalacji grzewczych w domach energooszczędnych i pasywnych”. Stanowić będzie ona standard przygotowania dla przyszłych fachowców.

BCU ma także wpływać na przyszłość edukacji. Jak wyjaśniła Paulina Jurgowiak, chodzi m.in. o doskonalenie umiejętności cyfrowych, kompetencji green skills czy wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. BCU oferować będzie m.in. rozwiązania do nauki i treningu wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) oraz rzeczywistość wirtualną (VR) i rozszerzoną (AR).

Branżowe centrum umiejętności to także promocja zawodu i rozwój branży

Jak podkreśliła Magdalena Popielewska, dyrektorka Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i nauczycielka przedmiotów zawodowych, BCU ma także promować zawód instalatora. Zadaniem instalatora jest praktyczna realizacja budynków przyszłości – wdrażanie idei energooszczędności, oszczędności zasobów i modernizacji pod kątem OZE. Jednym z zadań BCU będzie więc promocja zawodu instalatora jako zawodu „superbohatera”. Trafi ona zarówno do osób dorosłych chcących się przebranżowić, jak i uczniów wybierających ścieżkę kształcenia i ich rodziców.

Paulina Jurgowiak mówiła także o działalności integracyjno-wspierającej. Wspomniała m.in. o konferencjach, spotkaniach i warsztatach poświęconych nowoczesnej edukacji i prowadzeniu biznesu w branży sanitarnej. BCU będzie mogło udostępnić infrastrukturę budynku do szkoleń i konferencji, ale też badań i testów. Będzie możliwość prac naukowo-badawczych przez studentów i doktorantów czy też testów nowych technologii przez instalatorów czy badań urządzeń przez producentów.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment