W Bydgoszczy powstanie branżowe centrum umiejętności

W Bydgoszczy i w Żywcu powstaną nowoczesne ośrodki szkoleniowo-egzaminacyjne dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Będą to branżowe centra umiejętności (BCU), niedawno wprowadzone do polskiego systemu szkolnictwa zawodowego. Ich rolą będzie rozwój szkolnictwa zawodowego danej branży. Ośrodki mają być wysoko rozwinięte pod względem technologii i narzędzi edukacyjnych.