Wydajna praca systemów grzewczych zimą

Równoważenie hydrauliczne Taconova

Koszty energii rosną, a zapotrzebowanie użytkowników mieszkań na komfort nie maleje. Dlatego na optymalizację zużycia energii w budynkach i jej efektywne dostarczenie do wszystkich pomieszczeń zwraca się uwagę bardziej niż kiedykolwiek. Wydajność systemów grzewczych można podnieść nawet o 15% dzięki równoważeniu hydraulicznemu. Jednak jego prawidłowe wdrożenie, szczególnie w obiektach już działających, może być dla instalatora wyzwaniem. Dlatego firma Taconova przygotowała produkty dla instalatorów, które dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi znacznie ułatwiają równoważenie hydrauliczne. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie zapewnić wydajną pracę systemów grzewczych zimą.

materiał Partnera Strefy Instalatora – firmy Taconova


Nierównomiernie nagrzewające się grzejniki, przegrzewanie jednego pomieszczenia i letni grzejnik w innym lub nieprzyjemne odgłosy z instalacji (syczenie, bulgotanie lub gwizdanie) jasno wskazują na to, że układ nie został zrównoważony hydraulicznie. Oznacza to, że do ogrzania niektórych pomieszczeń trzeba zużyć dużo więcej energii niż byłoby to konieczne w układzie zrównoważonym. Sytuację taką można jednak naprawić, co instalatorzy powinni rekomendować swoim klientom. Koszty inwestycji związane ze zrównoważeniem systemu (3-6 tys. zł w przypadku domu jednorodzinnego) szybko się zwrócą dzięki oszczędnemu zużyciu energii, przekładając się na wydajną pracę systemów grzewczych. Konsumenci mogą ubiegać się o dofinansowanie równoważenia hydraulicznego w ramach programów dotacji na optymalizację systemów grzewczych.

Wydajna praca systemu grzewczego możliwa także w układzie istniejącym!

W nowym układzie równoważenie hydrauliczne nie sprawi doświadczonemu instalatorowi większych problemów. Trudniej może być z obiektami już istniejącymi i eksploatowanymi, w których często brakuje danych dotyczących systemu i jego planów. Żeby zrównoważyć system, o którym mało wiemy, trzeba ustalić właściwe nominalne objętościowe natężenia przepływu dla systemu i poszczególnych odcinków rur. Można je wyliczyć na podstawie obciążenia cieplnego, które z kolei można wyznaczyć normy PN-EN 12831. Przy braku odpowiednich danych można skorzystać z formularzy obliczeniowych dostępnych online, przygotowanych przez firmę Taconova. Wymagane przepływy objętościowe można wyznaczyć na podstawie różnicy temperatur, ustalonego zapotrzebowania na ciepło właściwe i pojemności cieplnej medium grzewczego.

Dysponując danymi dotyczącymi wymaganych przepływów należy, jeśli okaże się to konieczne, wymienić zawory na grzejnikach. Należy je dopasować do obliczonych objętości wody. Następnie należy wyregulować prędkość i ustawić krzywą ciśnienia pompy obiegowej. Nowoczesne pompy obiegowe, takie jak TacoFlow2 ADAPT firmy Taconova z funkcją TacoAdapt, umożliwiają automatyczne dostosowanie wydajności urządzenia do indywidualnych wymagań systemu.

Pozostaje jeszcze pytanie, kiedy najlepiej wdrożyć równoważenie hydrauliczne. Każda pora roku jest dobra – a jesienią czy zimą od razu będą widoczne efekty. Czy do równoważenia instalacji konieczne jest wyłączenie systemu grzewczego i spuszczenie z niego całej wody? Wielu inwestorów się o to martwi, ale często niepotrzebnie. Jeśli instalacja została prawidłowo zaprojektowana i wyposażona w odpowiednie komponenty, często nie trzeba już nic dodatkowo montować, a tym samym wyłączać całego systemu.

Zastosowanie zaworów równoważących

W systemie niezrównoważonym (pierwszy slajd) grzejniki znajdujące się bliżej węzła grzewczego są nadmiernie zasilane. Jednocześnie do grzejników bardziej oddalonych dopływa niedostateczna ilość wody grzewczej. Niedobór ten bywa zwykle kompensowany większą wydajnością pompy, co niestety oznacza większe zużycie energii, ale nie poprawia dogrzania pomieszczeń. Dodanie odpowiednich elementów równoważących i prawidłowe wyregulowanie pompy (drugi slajd) umożliwia osiągnięcie określonej temperatury na powrocie i zasilaniu.

Do szybkiego wdrożenia równoważenie hydraulicznego w układzie istniejącym służą zawory równoważąco-pomiarowe. W ofercie firmy Taconova znalazł się zawór tego rodzaju TacoSetter Inline 130. Służy on do bezpośredniej regulacji, odczytu i odcinania przepływu w instalacjach grzewczych, geotermalnych, chłodzących i sanitarnych na miejscu. Zawór ten nie wymaga zewnętrznych urządzeń pomiarowych ani wyznaczania ustawień z tabel czy wykresów. Każdy instalator może szybko i wygodnie, a jednocześnie bardzo dokładnie, ustawić wymagany przepływ. Pracę wykonawcy ułatwia dowolność montażu zaworu (pionowo, poziomo lub pod kątem), przy zachowaniu odpowiedniego kierunku przepływu (strzałka na korpusie). Ważną częścią zaworu jest wziernik z nadrukowaną skalą ze szkła borokrzemianowego. Zapewnia to jego odporność na temperaturę pracy do 130°C, oddziaływanie substancji chemicznych czy osadzanie brudu.

Szybko, łatwo, precyzyjnie – zawór równoważąco-pomiarowy TacoSetter Inline 130 umożliwia bezpośrednią (bez zewnętrznych urządzeń pomiarowych, tabel i wykresów) regulację, odczyt i odcinanie przepływu w instalacjach grzewczych o temperaturze pracy do 130°C. Fot. Taconova

Wydajna praca systemu grzewczego podłogowego

Równoważenia hydraulicznego wymagają także systemy ogrzewania podłogowego. Choć potencjał oszczędności jest nieco niższy niż w przypadku instalacji grzejnikowych, lepsza wydajność ogrzewania przekłada się na równomierność pracy systemu i dużo wyższy komfort. Przygotowanie instalacji do równoważenia hydraulicznego wygląda podobnie jak w przypadku instalacji grzejnikowej. Za równoważenie odpowiadają, oprócz głównego rozdzielacza w piwnicy lub pomieszczeniu technicznym odpowiedzialnego za rozprowadzenie głównych strumieni objętości do poszczególnych części budynku, także niezawodne rozdzielacze ogrzewania podłogowego, takie jak model TacoSys Pro.

Niezawodny rozdzielacz podłogowy TacoSys Pro z siłownikami elektrotermicznymi TacoDrive i zaworami równoważąco-pomiarowymi TopMeter Plus. Fot. Taconova

Ich zastosowanie umożliwia precyzyjne rozprowadzenie ciepła na poziomie obiegu grzewczego. Za zrównoważenie odpowiadają siłowniki elektrotermiczne TacoDrive i zawory równoważąco-pomiarowe TopMeter Plus. TacoDrive, instalowany na powrocie obiegu grzewczego w rozdzielaczu, współpracuje z termostatem pokojowym, regulując przepływ objętościowy. Natomiast zawór równoważący TopMeter Plus umożliwia precyzyjną i wygodną regulację, pomiar i odcięcie przepływu wody w obiegach grzewczych lub chłodzących bezpośrednio na belce rozdzielacza. Dzięki funkcji pamięci łatwo odtworzyć ostatnio ustawione wartości.

Połączenie zaworu i siłownika w jednym kompaktowym elemencie zapewnia łatwiejszy i szybszy montaż niż w przypadku stosowania oddzielnych elementów (odchodzi konieczność dopasowania dwóch produktów). Za pomocą tych elementów można szybko skorygować przypisanie pomieszczeń do stref cieplnych budynku.

TacoDrive to połączenie zaworu obiegów grzewczych i termicznego siłownika w jednym kompaktowym elemencie, co ułatwia i przyspiesza montaż. Fot. Taconova

Warto przeczytać także:

Leave a Comment