Dotacje i dopłaty do nośników energii. Dzieje się w branży [przegląd 16.01.2023]

Viessmann Climate Solutions łączy się z Carrier [dzieje się w branży 28.04.2023]

Rząd udostępnia kolejne dopłaty do nośników energii – można już składać wnioski o rozliczenie VAT dla odbiorców gazu. Będzie także nowy cykl webinariów „Akademia Czystego Powietrza” – tym razem skierowany m.in. do instalatorów. Wrocław i Dolnośląski Alarm Smogowy apelują o zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Na rynku pojawiła się książka o projektowaniu instalacji dla budownictwa jednorodzinnego.

Webinaria „Akademia Czystego Powietrza”

NFOŚiGW realizuje w 2023 roku cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2023. Spotkania dotyczyć będą nie tylko zmian w programie i ich zaplecza technicznego, ale też poszczególnych aspektów technicznych. Na przykład będą to audyt energetyczny i kompleksowa termomodernizacja. Pierwszy cykl spotkań adresowany jest do instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej, zainteresowanych ofertą programu „Czyste Powietrze”. Zapisy na webinaria, a także nagrania z webinarium dotychczasowych znajdują się na stronie Akademia Czystego Powietrza.

Apel o zmiany w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Ciepłe Mieszkanie” to program skierowany do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Urząd Miejski Wrocławia oraz Dolnośląski Alarm Smogowy apelują do premiera o zmiany w programie, które nie będą wykluczały najemców lokali komunalnych i osób najmniej zarabiających:

  • zwiększenie kryterium dochodowego z dotychczasowych 120 tys. zł rocznego dochodu do 135 tys. zł;
  • zapewnienie osobom najmniej zarabiającym 100% dofinansowania (bez  konieczności zapewnienia wkładu własnego) zamiast dotychczasowych 90%;
  • włączenie do programu właścicieli mieszkań w budynkach, dla których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Nowa książka – instalacje w budynkach jednorodzinnych

Dr inż. Kazimierz Żarski, znany ekspert w zakresie instalacji, wydał nową książkę „Instalacje w budynkach jednorodzinnych 2023”. Zakres wyjaśnia także podtytuł publikacji: Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i przygotowanie ciepłej wody + programy kalkulacyjne. Na 223 stronach i w 14 rozdziałach omówiono problematykę projektowania instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych. Elektroniczny załącznik obejmuje także arkusze kalkulacyjne. Książka dostępna jest w cenie 149 zł.

Zobacz fragment książki

Dopłaty do nośników energii – refundacja kosztów podatku VAT

Ruszają kolejne dopłaty do nośników energii. Rozpoczęła się refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem. Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Można już składać wnioski do urzędu gminy. Wniosek o refundację można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment