Drugi nabór w programie “Ciepłe Mieszkanie”

Pod koniec września 2023 r. ma ruszyć drugi nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Są to bezzwrotne dotacje do usuwania „kopciuchów” w budynkach wielorodzinnych. Można albo wymienić go na efektywne indywidualne źródła ciepła, albo podłączyć się do efektywnego źródła ciepła w budynku. Budżet dla drugiego naboru ma wynieść 1 mld zł.

Nabór w programie ma dwa etapy. Pierwszy etap to nabór dla gmin – w jego ramach wnioskują one do właściwych wfośigw o pieniądze potrzebne na realizację programu. Wcześniej każda gmina powinna oszacować zapotrzebowanie wśród swoich odbiorców. NFOŚiGW zachęca gminy do rozpoznania już teraz potrzeb swoich mieszkańców, by składane przez nie wnioski odzwierciedlały realne zapotrzebowanie na środki.

W drugim etapie o dotację do swojej gminy aplikują beneficjenci końcowi. Terminy i warunki naboru ogłasza każda gmina indywidualnie. W pierwszym naborze beneficjentami końcowymi “Czystego Powietrza” byli wyłącznie właściciele mieszkań w domach jednorodzinnych. Jednak w 2023 dochodzą dwie grupy beneficjentów:

  • najemcy mieszkań z zasobu gminnego,
  • małe wspólnoty mieszkaniowe – liczących od 3 do 7 lokali.

„Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli i najemców mieszkań

W przypadku mieszkań indywidualnych wysokość dotacji zależy od dochodu wnioskodawcy. Dostępne są trzy poziomy dotacji – podstawowy, podwyższony i najwyższy. Dla każdego poziomu, wyższe dotacje będą przysługiwać mieszkańcom najbardziej zanieczyszczonych gmin (chodzi o zawartość PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu w powietrzu). W 2022 r. na liście takich gmin, stanowiącej załącznik do programu znalazło się 13% wszystkich gmin w Polsce. Poziomy i wartości dotacji w programie „Ciepłe Mieszkanie” na 2022 r. przedstawia tabela.

Poziomy dofinansowania, wysokość i intensywność dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie" w 2022 r.
Tabela. Wysokość i intensywność dotacji w programie „Ciepłe Mieszkanie” w 2022 r.

W 2023 r. NFOŚiGW planuje natomiast podwyższenie tych progów dla poszczególnych poziomów. Ma to wyrównać szanse odbiorców w porównaniu do programu „Czyste Powietrze”. Próg dochodowy obowiązujący dla części pierwszej wyniesie zatem 135 tys. zł rocznie. Progi dochodowe podwyższony dla części drugiej – 1894 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W części trzeciej programu próg dochodowy to odpowiednio 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Oznacza to dostępność programu dla większej grupy osób.

Wyższe mają być także same kwoty dotacji, choć ostateczne wartości nie są jeszcze znane.

„Ciepłe Mieszkanie” dla wspólnot

W przypadku wspólnot mieszkaniowych, przyszły beneficjent może wnioskować o dotacje na dwa rodzje przedsięwzięć. Pierwszy rodzaj ma dotyczyć kompleksowej termomodernizacji – wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, ocieplenia przegród budowlanych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Drugi rodzaj przedsięwzięć obejmie termomodernizację budynku bez wymiany źródła ciepła i bez montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Szczegóły przyznawania tych dotacji dopiero poznamy.

Na co pieniądze z „Ciepłego Mieszkania”

W przypadku mieszkań środki mogą być przyznane na podłączenie do wspólnego efektywnego węzła cieplnego. Drugą możliwość stanowi zakup i montaż nowoczesnego, niskoemisyjnego indywidualnego źródła ciepła:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (emisyjność cząstek stałych ≤ 20 mg/m3) oraz z automatycznym podawaniem paliwa i bez rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, wraz z dostosowaniem przewodów dymowych i spalinowych,
  • ogrzewania elektrycznego wraz z potrzebnym osprzętem (zbiornikiem buforowym i zasobnikiem c.w.u.),
  • pompy ciepła powietrze/woda wraz z osprzętem i zbiornikiem buforowym lub akumulacyjnym, a także zbiornikiem magazynowym na c.w.u.,
  • pompy ciepła powietrze/powietrze (klimatyzatory z funkcją grzania).

Dotacja przysługuje także na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (tylko w pomieszczeniach ogrzewanych), wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (opartego na centrali wentylacyjnej lub rekuperatorach ściennych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.
Wspólnoty mieszkaniowe mogą z kolei być zainteresowane skorzystaniem z dotacji przysługującej do gruntowej pompy ciepła (to nowy komponent w programie, dotyczący tylko wspólnot) oraz do instalacji PV.

Zdjęcie kamienicy przy ul. Staszica na białostockich Bojarach pochodzi z białostockiego wydania wyborcza.pl.

EPBD w Strefie Instalatora

EPBD – znowelizowana dyrektywa a polska branża instalacyjna

Cykl o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) przyjętej w marcu 2024 r. przez Parlament Europejski i Radę UE. Jakie zapisy zawiera dyrektywa i co to oznacza dla branży instalacyjnej?

Czytaj w SI o dyrektywie EPBD.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment