Kotły na biomasę w Czystym Powietrzu [2023]

Zmiany w „Czystym Powietrzu” dotyczą także dotowania kotłów na biomasę. Od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe kwoty dotacji na te urządzenia. Natomiast od 1 lipca 2023 r. (po półrocznym okresie przejściowym) kotły na biomasę w Czystym Powietrzu będą musiały cechować się emisyjnością poniżej 20 mg/m3.

Do nowego „Czystego Powietrza wprowadzono możliwość dotacji kotła na biomasę także w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu. Dotację można uzyskać na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3.

Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 roku, po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. Zatem, od 1 lipca 2023 r. będzie można otrzymać dotację tylko na kocioł o emisyjności 20 mg/m3.

Kotły na biomasę w Czystym Powietrzu [2023] – ogólne wymogi

  • konieczny jest certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów ekoprojektu;
  • klasa energetyczna minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
  • kocioł musi być przystosowany wyłącznie do spalania pelletu drzewnego, nie klasyfikują się natomiast urządzenia wielopaliwowe;
  • konieczne jest automatyczne podawanie paliwa, natomiast nie może być rusztu awaryjnego lub przedpaleniska (ani możliwości montażu tych podzespołów);
  • dostosowanie przewodów kominowych (spalinowych) do pracy z danym kotłem, co musi potwierdzać protokół z odbioru kominiarskiego (podpisany przez mistrza kominiarskiego);
  • dla podwyższonego standardu (natomiast od 1 lipca 2023 r. dla wszystkich kotłów na biomasę): emisyjność cząstek stałych o ≤ 20 mg/m3.

Progi dotacji dla kotłów na biomasę w programie „Czyste Powietrze” [2023]

poziompodstawowypodwyższonynajwyższy
kocioł na biomasę (pellet drzewny)do 40% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 5,6 tys. złdo 70% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 49,7 tys. złdo 100% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 13,9 tys. zł
kocioł na biomasę (pellet drzewny) o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3.do 45% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 9,1 tys. złdo 70% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 14,3 tys. złdo 100% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 20,4 tys. zł
Tabela 1. Maksymalne dotacje na kocioł na biomasę w programie “Czyste Powietrze 2023”

Warto przeczytać także:

Leave a Comment