Moja Woda 2022 – nie będzie naboru. Co w zamian?

Moja Woda 2022

Mimo dużego zainteresowania programem „Moja Woda” w 2020 i 2021 r. rząd nie planuje w 2022 r. kolejnego naboru. Zainteresowani inwestorzy mogą wspomagać się środkami z gmin, jeśli oczywiście ich samorząd prowadzi taki program.

Dzięki programowi Moja Woda w latach 2020 i 2021 można było otrzymać dofinansowanie do przydomowych instalacji do zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Wnioski o dotacje można było składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wartość dotacji mogła wynieść do 5 tys. zł i jednocześnie do 80% kosztów. Podstawą do uzyskania dotacji było wykonanie zbiornika na deszczówkę. Dofinansowanie jednak można było otrzymać także na inne elementy instalacji zagospodarowania wody deszczowej. Nabór do drugiej części programu zakończył się w 10 czerwca 2021 roku, natomiast łącznie złożono ponad 55 tys. wniosków.

Moja Woda 2022 – nic z tego?

Zgodnie z informacjami przekazanymi mediom przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym roku nowego naboru nie będzie. Planuje się tylko wypłatę zobowiązań wynikających z wniosków o dofinansowanie złożonych w dwóch naborach. Według deklaracji z 2021 r., podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Jak zatem będą wyglądać w tym roku dotacje? Pewną szansą są programy gminne. W 2021 roku po raczej nieoczekiwanym zakończeniu naboru 10 czerwca, niektóre miasta zdecydowały się na uruchomienie własnych programów. W tym wypadku ważne jest to, że dla poszczególnych gmin warunki tego programu będą się znacznie różnić. Na przykład w gliwickim programie łapania deszczówki „Mój deszcz” można było uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie skierowane do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, a także stowarzyszeń przysługiwało na wykonanie zbiorników podziemnych i nadziemnych (w tym dekoracyjnych) o pojemności do 10 m3. Miasto przeznaczyło na ten cel pół miliona zł ze środków zaplanowanych w Planie Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu. 

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu już wkrótce mogą stać się obowiązkowe. Wszystko za sprawą (na razie projektu) ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Zgodnie z zaplanowaną w tej ustawie nowelizacji prawa ochrony środowiska, miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Plan taki będzie musiał zostać opracowany w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia. Niewykluczone, że wówczas pojawią się kolejne gminne programy związane z łapaniem deszczówki.

Przykłady aktualnych programów gminnych zamiast programu „Moja Woda 2022”

Lublin i „Złap deszczówkę”

W Lublinie do 8 kwietnia 2022 r. można składać wnioski do miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina – „Złap deszczówkę”. Rozpatrywanie wniosków odbędzie się według kolejności zgłoszeń. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł na jedną nieruchomość. Limit środków na ten rok wynosi 150 tys zł. Dotacja może przysługiwać na różne inwestycje prowadzące do zatrzymywanie wód opadowych w gospodarstwie domowym.

Może być to budowa naziemnego wolnostojącego czy też podziemnego zbiornika, ogrodu deszczowego, studni chłonnej lub też inne rozwiązanie. Można też zmodernizować istniejącą już instalację zatrzymywania deszczówki – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. Dotacja nie przysługuje jednak na wykonanie urządzeń na nowej inwestycji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości w Lublinie

Termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji nie może być późniejszy niż 15 listopada br. Zobacz ogłoszenie oraz wzór wniosku.

Nowe Skalmierzyce i program „Łapmy deszcz”

Osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy czy jednostki sektora finansów publicznych w gminie Nowe Skalmierzyce mogą ubiegać się o dotację w programie „Łapmy deszcz”. Od 15 kwietnia do 2 maja 2022 r. (lub do wyczerpania środków) można złożyć wniosek o wsparcie w wysokości 2000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych) na jednego beneficjenta. Dotacja obejmuje zakup i montaż nowych zbiorników naziemnych wolnostojących lub podziemnych zbiorników do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Dotacja dotyczy wyłącznie zbiorników nowych, przeznaczonych do zbierania wody deszczowej, spełniających normy i dopuszczonych do użytkowania na terenie Polski.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zobacz ogłoszenie oraz szczegóły.

Toruń i gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Od 7 marca 2022 r. w Toruniu trwa otwarty nabór na dotacje do systemów małej retencji. Na program przeznaczono 500 tys zł. Potrwa on do wyczerpania środków, wynoszących 500 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Torunia. Wysokość pojedynczej dotacji wynosić będzie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania. Wartość poszczególnej dotacji nie może jednak przekraczać określonego pułapu.

Dotacja na wykonanie zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu zależy od jego rodzaju i pojemności.

zbiornikmaks. kwota dotacjizbiornikmaks. kwota dotacji
naziemny V=200-300 l200 złpodziemny V< 2,5 m33000 zł
naziemny V=300-400 l300 złpodziemny V=2,5-5 m34500 zł
naziemny V=400-500 l500 złpodziemny V=5-7,5 m36000 zł
naziemny V>500 l700 złpodziemny V=7,5-10 m37000 zł
Dotacje na wykonanie wolnostojących, zamkniętych zbiorników naziemnych lub zbiorników podziemnych na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia rynny

Na wykonanie systemu bioretencji (wykorzystującego wody opadowe i roztopowe) można otrzymać do 9000 zł. Jednak powierzchnia systemu musi wynosić min. 100 m2 dla osób fizycznych i 500 m2 dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.

Wsparcie można uzyskać także na system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej. Jeśli opisany teren biologicznie czynny ma min. 100 m2 (dla osób fizycznych) i 500 m2 (dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców), dotacja może wynieść do 9000 zł.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment