Moja woda 2021. Druga odsłona rządowego programu

Moja Woda 2023 - planowany start kolejnej odsłony programu

Już jest „Moja woda” 2021! Program „Moja woda”, czyli tzw. dotacje do oczek wodnych cieszące się uznaniem inwestorów indywidualnych, zakończył się po dwóch miesiącach, ponieważ wyczerpały się środki. Właśnie ruszyła druga odsłona. Zasady są bardzo podobne.

22 marca 2021 roku (w Światowy Dzień Wody) ruszyła kolejna odsłona priorytetowego programu rządowego „Moja Woda”, który potrwa do rozdysponowania zaplanowanych środków). Ponownie ten program retencji przydomowej na prowadzić do zatrzymywania i zagospodarowania wód roztopowych lub opadowych na terenie nieruchomości. Ma to być realizowane bez odprowadzania tych wód poza teren nieruchomości (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Ponownie, budżet programu wynosi 100 mln zł. Dotacje ma otrzymać kolejnych 20 tys. gospodarstw domowych, które docelowo zatrzymają rocznie milion m3 wody w miejscu jej opadu. 

Moja woda 2021 – zasady ogólne

Program skierowany jest do osób indywidualnych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, wyposażonego w kompletny system orynnowania. Wsparcie ma formę dotacji do 5 tys. zł i jednocześnie do 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 roku. Minimalna kwota kwalifikowanej inwestycji wynosi 2 tys. zł.

Wnioski można składać do odpowiednich WFOŚiGW na dwa sposoby:

  • za pomocą pisma ogólnego na platformie ePUAP z wykorzystaniem formularza wniosku z Portalu Beneficjenta odpowiedniego WFOŚiGW (trzeba mieć konto na tym portalu, by pobrać formularz wniosku);
  • z Portalu Beneficjenta odpowiedniego WFOŚiGW – wówczas wniosek trzeba złożyć i w wersji elektronicznej, i w wersji papierowej.

Moja woda 2021 – czyli jakie rozwiązania?

Dofinansowanie przysługuje na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Możliwe rozwiązania wskazane są w sposób ogólny, bez specyfikowania wymagań technicznych – co do zasady mają umożliwić zatrzymanie i zagospodarowanie całej wody opadowej i roztopowej z terenu danej nieruchomości.

Wśród kosztów objętych dofinansowaniem znajdują się zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie instalacji:

  1. do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów, np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania;
  2. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych )w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”) od 2 m3 pojemności;
  3. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie, np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń;
  4. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  5. do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych), np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej.

W programie Moja Woda 2020 wykonano ok. 25 tys. mikroinstalacji.

Dokumenty formalne

  1. Program priorytetowy
  2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024 (wersja aktualna).

Zdjęcie główne: Michael Schwarzenberger / Pixabay

Warto przeczytać także:

Leave a Comment