IX Kongres PORT PC: „Pompy ciepła na fali renowacji”

IX Kongres PORT PC „Pompy ciepła na fali renowacji”: zarejestruj się!

Fala Renowacji to temat szczególnie ważny dla instalatorów pomp ciepła. Temu tematowi będzie poświęcony IX Kongres PORT PC. Organizowane przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła odbędzie się 17 czerwca 2021 r. W tym roku Kongres po raz pierwszy odbywa się online… ale nie tylko dlatego stanowi wydarzenie szczególne.

Wiodącym zagadnieniem IX Kongresu PORT PC będzie pokazanie znaczenia elektrycznych pomp ciepła w świetle unijnej strategii fali renowacji jako głównego kierunku prowadzącego do neutralności klimatycznej sektora ciepła i chłodu w Unii Europejskiej. Wynika on bezpośrednio z już opublikowanych dokumentów i strategii Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE dotyczącej sektora budynków Fali Renowacji.

Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia będą taksonomia w efektywności energetycznej budynków ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła, możliwość zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach i w nowych budynkach plus-energetycznych oraz nowe standardy branżowe PORT PC dotyczące dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła.

Przedstawione zostaną też nowe prognozy PORT PC dotyczące rynku pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2040 roku.

Praktycznie wszystkie prognozy dotyczące przyszłości zastosowania pomp ciepła znalazły potwierdzenie w kluczowym znaczeniu w obecnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej i Europejskim Zielonym Ładzie. Co również istotne, dotyczy to również niedawno opublikowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest szybki i możliwie harmonijny rozwój branży producentów pomp ciepła i osprzętu w Polsce. Będzie to jeden z najważniejszych tematów IX Kongresu PORT PC

mgr inż. Paweł Lachman – prezes zarządu PORTPC –

IX Kongres PORT PC – cztery sesje tematyczne

  • Europejski Zielony Ład i rola pomp ciepła w sektorze ciepła i chłodu w Polsce
  • Pompy ciepła w istniejących budynkach
  • Pompy ciepła w nowych budynkach plus-energetycznych
  • Dolne źródła dla pomp ciepła

Nowy Zielony Ład i taksonomia w efektywności energetycznej budynków

Pierwszą sesję Kongresu poprowadzi dr inż. Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes zarządu PORT PC. Wezmą w niej udział goście specjalni z Komisji Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Paneliści przedstawią znaczenie pomp ciepła w transformacji energetycznej budynków i Polityce Energetycznej Polski do 2050 roku. W trakcie tej sesji przedstawione zostaną zmiany w projektach głównych aktów prawnych Zielonego Ładu. Chodzi m.in. o dyrektywy RED III (OZE) i EED oraz taksonomii zrównoważonego finansowania.

Pompy ciepła w istniejących budynkach

Wiodącym tematem IX Kongresu PORT PC będzie zastosowanie pomp ciepła w budynkach istniejących. Sesję poświęconą temu tematowi poprowadzi dr Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE. Głos zabiorą także mgr Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego oraz mecenas dr Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego ds. integracji sektorów energetycznych.

Każde kolejne opracowanie, scenariusz czy prognoza na temat przyszłego systemu energetycznego w krajach Unii Europejskiej, jasno mówi o bardzo ważnej, lub nawet decydującej roli pomp ciepła w dekarbonizacji systemów grzewczych. Aby osiągnąć tak konieczną dla przyszłości neutralność klimatyczną, kluczowe będzie stosowanie rozwiązań niepowodujących emisji dwutlenku węgla w ogrzewaniu budynków. Dotyczy to z w szczególności istniejących budynków. Systemy grzewcze nieoparte na paliwach kopalnych należą wciąż do zdecydowanej mniejszości. Ta sytuacja musi ulec w najbliższych dekadach diametralnej zmianie. Pompy ciepła, zarówno w rozwiązaniach indywidualnych, jak i w sieciach ciepłowniczych, są technologią kluczową dla spełnienia tego celu.

dr Marek Miara, wiodący ekspert Instytutu Fraunhofera ISE

Pompy ciepła w nowych budynkach

Sesję poświęconą temu tematowi poprowadzi Paweł Lachman – prezes PORT PC. W dyskusji w tej części na temat nowych budynków plusenergetycznych w Polsce zabiorą m.in. dr hab. inż., prof. PW Anna Bogdan – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz mgr Paweł Wróbel – ekspert regulacyjny Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej.

Od 1 stycznia 2021 obowiązują wyższe wymogi Warunków Technicznych 2021. W tej części Kongresu porozmawiamy o zwiększeniu znaczenia budynków plus-energetycznych w świetle nowych wymogów budynków. Przedstawione zostaną też analizy ekonomiczne pokazujące opłacalność zastosowania budynków plusenergetycznych z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki. Porozmawiamy też o tym, jakie efekty przyniosła akcja społeczna „Dom bez rachunków”. Zastanowimy się, jak powinien wyglądać optymalny program dofinansowania budynków plusenergetycznych w Polsce.

Płytka geotermia – nowe standardy branżowe oraz potencjał Polski na tle Europy

W trakcie kongresu mgr Jakub Koczorowski – przewodniczący komisji dolnych źródeł ciepła, członek zarządu PORT PC – przedstawi uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące dolnych źródeł do pomp ciepła. W tej sesji mgr inż. Grzegorz Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny) przedstawi również analizę potencjału płytkiej geotermii w Polsce. Odniesie się zarówno do zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg stanu na 2020 r., jak i do prognozy rozwoju rynku do 2030 r. Ponadto mgr inż. Marek Hajto – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – omówi wyniki raportu EGEC (Europejskiego Stowarzyszenia Geotermalnego). Przedstawi także możliwe synergie głębokiej i płytkiej geotermii.

Nowe poradniki i standardy branżowe PORT PC

W trakcie kongresu planowane jest wydanie:

  • zmienionych wytycznych pomp ciepła cz. 1,
  • trzech poradników na temat zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych oraz na temat taksonomii zrównoważonego finansowania, poradnika PORTPC dla certyfikatorów i audytorów energetycznych w kontekście nowych warunków technicznych budynków (WT 2021).

Kongres PORT PC – o wydarzeniu

Kongres PORT PC to najważniejsze, coroczne wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce. Co roku gromadzi kilkaset osób z branży techniki grzewczej i budynkowej – w 2020 r. w Kongresie uczestniczyło ponad 600 uczestników. Zdaniem zaproszonych gości zagranicznych była to największa impreza poświęcona promocji pomp ciepła w Europie oraz prawdopodobnie na świecie. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

W trakcie VIII Kongresu PORTPC w Kielcach w ramach targów ENEX w 2020 r. brało udział ponad 600 uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz z informacją o rejestracji na Kongres znajdują się na stronie internetowej IX Kongresu PORT PC.

Źródło: PORT PC

Warto przeczytać także:

Leave a Comment