Ulga termomodernizacyjna 2022

Ulga termomodernizacyjna 2022

Ulga termomodernizacyjna 2022 to ulga podatkowa. Pozwala na odliczenie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT-37 i PIT-38) kosztów termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Termomodernizacja oznacza, że inwestycję wykonano w budynku istniejącym i zwiększono jego potencjał energetyczny.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej od podatku dochodowego można odliczyć koszty poniesione w danym roku podatkowym na modernizację systemów grzewczych. Z ulgi może skorzystać właściciel lub współwłaściciel budynku.

Z odliczenia od podatku skorzystać można tylko w przypadku istniejących już domów jednorodzinnych (wolnostojących, szeregowych i tzw. bliźniaków). Jeżeli dom jest dopiero w budowie lub nie ma wszystkich niezbędnych odbiorów technicznych, to ulga niestety nie przysługuje – przypomina Tomasz Popiel z De Dietrich.

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy więc domów będących w budowie lub domów nowych, nawet jeśli zastosowano w nich rozwiązania, na które przysługuje ulga.

Ile i za co

Odliczeniu podlega kwota do 53 tys. zł. Stanowi ona sumę kosztów poniesionych np. na zakup i montaż pompy ciepła, fotowoltaiki, wymianę stolarki czy ocieplenie czy analizę termograficzną budynku. W zakresie instalacji grzewczych i fotowoltaiki są to m.in.:

  • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
  • kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy (zakup i montaż),
  • pompa ciepła (zakup i montaż),
  • kolektor słoneczny (zakup i montaż),
  • instalacja fotowoltaiczna (zakup i montaż),
  • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej, a także systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
  • węzeł cieplny ( (zakup i montaż),
  • wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub przyłącza gazowego.

Od 2022 r. nie można odliczać kosztów zakupu i montażu kotła węglowego!

Tę zmianę wprowadzono we wrześniu 2021 r. i od tamtego czasu jedynym dotowanym rodzajem kotła na paliwo stałe jest kocioł na biomasę.

Pełna lista materiałów i usług znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju [1]. Na wydatki trzeba mieć faktury VAT, wystawione wyłącznie przez podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Faktur nie trzeba dołączać do zeznania podatkowego, ale trzeba je przechowywać.

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć?

Jeśli inwestor chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musi samodzielnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Nie może po prostu automatycznie potwierdzić wypełnionego przez Urząd Skarbowy zeznania podatkowego. Ulgę trzeba wskazać w formularzu PIT/0. Kwotę odlicza się od podstawy opodatkowania. O szczegółach dla instalacji fotowoltaicznej mówi ekspert.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy dodatkowo złożyć w skarbówce załącznik PIT/0 i wpisać sumę wydatków poniesionych na inwestycję. Trzeba jednak pamiętać, że kwota ta nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Dotyczy ona łącznie wszystkich działań, związanych z termomodernizacją. Inaczej mówiąc: w danym roku w ramach dostępnego limitu możemy odliczyć tylko fotowoltaikę lub też zsumować koszty tej instalacji, wymiany pieca, stolarki otworowej itp. – wyjaśnia Tomasz Popiel z firmy De Dietrich.

Jeśli inwestor skorzystał z dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” lub dotacji w programie „Mój prąd”, musi to uwzględnić przy wskazaniu kosztów w zeznaniu podatkowym. Jako podstawę odliczenia wpisuje się wówczas część rzeczywiście poniesionych kosztów. Jeśli na przykład dotacja z „Czystego Powietrza” pokryła 30% kosztów kwalifikowanych, od podatku można odliczyć tylko pozostałe 70% kosztów. Oczywiście, w wysokości nie wyższej niż 53 tys. zł.

Skorzystanie z różnych form dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nie wyklucza ulgi termomodernizacyjnej. W takim przypadku od podatku odpisać można jednak tylko realnie poniesione wydatki. Zatem kwoty z faktur muszą zostać pomniejszone o wysokość otrzymanych dotacji – podsumowuje Tomasz Popiel.

Akt prawny

[1] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489) wraz ze zmianą z 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2214)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment