Ulga termomodernizacyjna na urządzenia grzewcze i fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna na urządzenia grzewcze i fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa. Pozwala na odliczenie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT-37 i PIT-38) kosztów termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga dotyczy inwestycji wykonanych w budynku istniejącym, które zwiększyły jego potencjał energetyczny.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej od podatku dochodowego można odliczyć koszty poniesione w danym roku podatkowym na modernizację systemów grzewczych. Z ulgi może skorzystać właściciel lub współwłaściciel budynku.

Z odliczenia od podatku skorzystać można tylko w przypadku istniejących już domów jednorodzinnych (wolnostojących, szeregowych i tzw. bliźniaków). Jeżeli dom jest dopiero w budowie lub nie ma wszystkich niezbędnych odbiorów technicznych, to ulga na fotowoltaikę niestety nie przysługuje – przypomina Tomasz Popiel z De Dietrich.

Ile i za co

Odliczeniu podlega kwota do 53 tys. zł. Stanowi ona sumę kosztów poniesionych np. na zakup i montaż pompy ciepła, fotowoltaiki, wymianę stolarki czy ocieplenie czy analizę termograficzną budynku. Pełna lista materiałów i usług znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju [1]. Faktur nie trzeba dołączać do zeznania podatkowego, ale trzeba je przechowywać.

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć?

Jeśli inwestor chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musi samodzielnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Nie może po prostu automatycznie potwierdzić wypełnionego przez Urząd Skarbowy zeznania podatkowego. Ulgę trzeba wskazać w formularzu PIT/0. Kwotę odlicza się od podstawy opodatkowania. O szczegółach dla instalacji fotowoltaicznej mówi ekspert.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy dodatkowo złożyć w skarbówce załącznik PIT/0 i wpisać sumę wydatków poniesionych na inwestycję. Trzeba jednak pamiętać, że kwota ta nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Dotyczy ona łącznie wszystkich działań, związanych z termomodernizacją. Inaczej mówiąc: w danym roku w ramach dostępnego limitu możemy odliczyć tylko fotowoltaikę lub też zsumować koszty tej instalacji, wymiany pieca, stolarki otworowej itp. – wyjaśnia Tomasz Popiel z firmy De Dietrich.

Jeśli inwestor skorzystał z dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” lub dotacji w programie „Mój prąd”, musi to uwzględnić przy wskazaniu kosztów w zeznaniu podatkowym. Jako podstawę odliczenia wpisuje się wówczas część rzeczywiście poniesionych kosztów. Jeśli na przykład dotacja z „Czystego Powietrza” pokryła 30% kosztów kwalifikowanych, od podatku można odliczyć tylko pozostałe 70% kosztów. Oczywiście, w wysokości nie wyższej niż 53 tys. zł.

Skorzystanie z różnych form dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nie wyklucza ulgi termomodernizacyjnej. W takim przypadku od podatku odpisać można jednak tylko realnie poniesione wydatki. Zatem kwoty z faktur muszą zostać pomniejszone o wysokość otrzymanych dotacji – podsumowuje Tomasz Popiel.

Akt prawny

[1] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489).

Zdjęcie główne: De Dietrich

Warto przeczytać także:

Leave a Comment