Ulga termomodernizacyjna 2024 na urządzenia grzewcze i instalacje

ulga termomodernizacyjna 2023 na urządzenia i instalacje

Ulga termomodernizacyjna 2024 dotyczy rozliczeń rocznych PIT za 2023 r. Stanowi jedną z ulg podatkowych. Korzystają z niej właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych rozliczający PIT, ponoszący wydatki na materiałów budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Na liście są m.in. kolektory słoneczne, kotły kondensacyjne czy pompy ciepła.

Ulga termomodernizacyjna 2022

Ulga termomodernizacyjna 2022

Ulga termomodernizacyjna 2022 to ulga podatkowa. Pozwala na odliczenie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT-37 i PIT-38) kosztów termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Termomodernizacja oznacza, że inwestycję wykonano w budynku istniejącym i zwiększono jego potencjał energetyczny.

Ulga termomodernizacyjna na urządzenia grzewcze i fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna na urządzenia grzewcze i fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa. Pozwala na odliczenie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT-37 i PIT-38) kosztów termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga dotyczy inwestycji wykonanych w budynku istniejącym, które zwiększyły jego potencjał energetyczny.