Ogrzewanie podłogowe – błędy wykonawcze. Co może pójść źle?

Ogrzewanie podłogowe - błędy wykonawcze. Co może pójść źle?

Ogrzewanie podłogowe – błędy wykonawcze mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić uwagę zarówno na wykonanie samej instalacji grzewczej, jak i na prace budowlane związane z posadzką.

Ogrzewanie podłogowe – błędy wykonawcze związane z kolejnością montażu

Prawidłowa kolejność montażu oraz problemy wynikające z niezachowania jej:

 • montaż należy wykonać w stanie surowym zamkniętym (w innym przypadku przeciągi powodują zbyt mocne wysychanie wylewki w czasie wiązania jastrychu);
 • montaż należy rozpocząć po rozprowadzeniu innych instalacji (inaczej można uszkodzić przewody grzejne i inne elementy instalacji);
 • szafki rozdzielaczowe, a także same rozdzielacze montuje się przed ułożeniem rur.

Nieprawidłowo wykonana posadzka

Tu mamy właściwie grupę błędów, m.in.:

 • źle przygotowane podłoże pod wylewkę (niewyrównane, nieoczyszczone, niewypoziomowane). Na źle przygotowanym podłożu nie będą przylegały płyty izolacji termicznej i jastrych nie będzie dobrze podparty. Może to powodować pęknięcia płyty jastrychu. W miejscach nierówności czy załamań wylewki mogą pękać rury grzejne.
 • brak odpowiedniej izolacji pod rury. Rur grzewczych nie układa się bezpośrednio na posadzce! Muszą być umieszczone na materiale izolacyjnym grzewczym (np. styropian), a przy podłodze na gruncie – także na izolacji przeciwwilgociowej.
 • nieprawidłowo wykonany jastrych, np. zalanie szczelin dylatacyjnych lub uszkodzenie rur grzewczych przy wylewaniu betonu;
 • zbyt wczesne ułożenie wierzchniej warstwy posadzki. Wylewka musi uzyskać odpowiednią wytrzymałość. Należy unikać nadmiernego wysychania w trakcie wiązania betonu. Wygrzanie podłogi powinno nastąpić już po całkowitym związaniu betonu (ok. 20 dni). Skutkiem wygrzania ma być już tylko usunięcie pozostałej zalegającej wilgoci.

Brak dylatacji

Jastrych, pełniący rolę płyty grzejnej, należy oddzielić od ściany warstwą taśmy elastycznej. Szczeliny dylatacyjne należy też wykonać w wylewce. Pętle rur nie mogą przecinać szczelin dylatacyjnych! Dzięki dylatacjom rury grzewcze mogą się swobodnie rozszerzać. Brak szczelin dylatacyjnych może spowodować odkształcenia, a nawet pęknięcia rur.

Nieprawidłowe ułożenie rur

Rury należy układać na warstwie izolacji, w pętlach pozwalających na zachowanie odpowiednich odległości między nimi. Należy zachować odpowiedni promień gięcia przy zmianie kierunku. Obieg grzewczy nie powinien być dłuższy niż 100 m. Należy zachować odpowiednie odległości między rurami. Nie wolno zagęszczać rur w stosunku do projektu z myślą o zwiększeniu wydajności ogrzewania. Zbyt blisko ułożone rury będą negatywnie na siebie oddziaływać. Mogą też negatywnie wpłynąć na trwałość posadzki. Dokładna geometria rur (długość obiegu, odległości) zależą od średnicy zastosowanych przewodów. Pętle należy układać w jednym odcinku bez połączeń. Dzięki temu obiegi są trwalsze i mniej podatne na odkładanie zanieczyszczeń.

Nieprawidłowe mocowanie rur

Rury należy dokładanie zamocować na warstwie styropianu, najlepiej na specjalnej folii z siatką kotwiącą. Do siatki rury przytwierdza się klipsami, zwanymi też tackerami. Cały taki system mocujący oferowany jest przez producenta ogrzewania. Rury nieprawidłowo zamocowane podczas wykonywania wylewki lub wiązania jastrychu mogą się oderwać i przemieścić. Może to powodować nieprawidłowe rozprowadzenie ciepła i przecieki.

Należy także zwrócić uwagę na „drobiazg”, tj. zamontowanie rur na suchym podłożu. Zlekceważenie tego zalecenia powoduje przede wszystkim ryzyko rozwoju pleśni i grzybów.

Nieprawidłowo wykończona podłoga

Do wykonania podłogi nad instalacją ogrzewania podłogowego należy zastosować materiał do tego przystosowany (z niskim współczynnikiem oporu cieplnego). Dopuszczenie do zastosowania z ogrzewaniem podłogowym muszą mieć także kleje i zaprawy zastosowane do wykonania posadzki. Niedopełnienie tej zasady sprawia, że nawet dobrze wykonana instalacja nie będzie odpowiednio oddawała ciepła i pomieszczenie będzie niedogrzane. Uwaga! W tym wypadku zwiększanie temperatury zasilania może spowodować uszkodzenie zarówno samej instalacji, jak i pokrycia podłogowego. Z tego samego powodu nie należy zmieniać rodzaju pokrycia podłogowego w stosunku do przewidzianego w projekcie.

Rur ogrzewania podłogowego nie należy także montować pod miejscami trwale zabudowanymi, np. pod szafami wnękowymi. Pętle ogrzewania można uszkodzić podczas montażu wyposażenia. Można je wówczas uszkodzić podczas montażu. Jeśli wiadomo, że w danym miejscu ma stać ciężki mebel lub przybór sanitarny (np. wanna), wylewka powinna być wzmocniona siatką metalową.

Brak próby szczelności

Próba szczelności (przeprowadzona przed wylaniem jastrychu!) stanowi warunek zachowania gwarancji! Nie należy jej więc pomijać, a co więcej – trzeba wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. W innym wypadku będzie uznana za nieprawidłowo przeprowadzoną i nie będzie można liczyć na świadczenia gwarancyjne producenta.

Brak wygrzania instalacji

Instalacja (po wspomnianym wcześniej „łagodnym” wyschnięciu i zawiązaniu jastrychu powinna zostać stopniowo wygrzana. Przez pierwsze trzy doby temperatura wody grzewczej powinna być wyraźnie niższa niż docelowo (np. 25ºC), co wiąże się z koniecznością wstępnego stopniowego podgrzania całej płyty grzewczej (wylewki). Dopiero po podgrzaniu jej do kilkunastu ºC można „puścić” wodę grzewczą o docelowej temperaturze.

Niezgodność z projektem

O ile w ogóle projekt istnieje, należy trzymać się przedstawionych w nim zaleceń. Projekt ogrzewania podłogowego uwzględnia m.in.:

 • temperaturę i ciśnienie wody w instalacji;
 • informacje o pętlach grzewczych – rodzaj materiału, średnica rur, długości pętli, odległości między rurami w pętli;
 • zalecenia dotyczące izolacji cieplnej i (jeśli konieczna) przeciwwilgociowej;
 • rodzaj posadzki nad instalacją;
 • rozdzielacze oraz sterowanie.

Ponieważ wszystkie te czynniki wpływają na prawidłowość wykonania, a następnie prawidłową pracę instalacji, nie należy na etapie wykonania wprowadzać w nich zmian! Warto zwrócić także uwagę na stosowanie rozwiązań systemowych. System ogrzewania podłogowego powinien być zgodny z rekomendacjami producenta. „Składaki” mogą nie spełnić wymagań projektowych, a także okazać się źle dopasowane. Nie należy też stosować tańszych zamienników…

Warto przeczytać także:

Leave a Comment