Ogrzewanie na prąd – bez autokonsumpcji z fotowoltaiki ani rusz?

Dodatek elektryczny

Rośnie cena prądu oraz… problemy z przyłączeniem fotowoltaiki do sieci – szczególnie w przypadku większych odbiorców. Kończy się czas, w którym odbiorcy indywidualni mogą korzystać z systemu opustów. Zapowiedzi dotyczącego nowego „Mojego Prądu” sugerują, że rząd wesprze autokonsumpcję i magazynowanie energii. Konieczne staje się zainteresowanie magazynami energii.

Osoby, które zainstalowały u siebie fotowoltaikę, mogą automatycznie odprowadzać nadwyżki do sieci i rozliczać je z operatorem w systemie net-metering. W tym systemie, zwanym też systemem opustów, nadwyżkę produkowanej energii odprowadza się do sieci. W okresach jej niedoboru prosument może „bezkosztowo” odebrać z sieci 80% oddanego wcześniej prądu (brakujące 20% to koszt przechowania prądu). Takie rozliczenie prosumentów nie jest jednak zgodne z zapisami dyrektywy RED II, dlatego nastąpiła nowelizacja ustawy o OZE. Według tej ustawy nowi prosumenci mają przechodzić na system net-billing. W systemie tym nadwyżki wyprodukowanej energii prosument sprzedaje po cenie hurtowej netto. Jednak zamiast tę energię „odebrać”, kupuje ją po wyraźnie wyższej cenie detalicznej brutto.

Nowe zasady rozliczeń

Rozliczenie metodą opustów jeszcze przez kolejnych 15 lat dotyczy prosumentów, którzy do 31 marca 2022 r. zostali przyłączeni do sieci elektroenergetycznej lub do 31 marca 2022 r. złożyli poprawne zgłoszenie o przyłączenie. Przejściowo rozliczenie metodą opustów dotyczy prosumentów, którzy zostaną przyłączeni i wprowadzą po raz pierwszy prąd do sieci w okresie 1 kwietnia-30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. osoby te rozliczają się metodą net-billingu. Z net-billingu muszą już skorzystać osoby, które zostaną przyłączone do sieci po 30.06.2022.

Jaki będzie „Mój Prąd” 4.0?

Nowe podejście ma zdaniem Ministerstwa Klimatu zwiększyć zainteresowanie inwestorów tzw. autokonsumpcją i magazynowaniem energii w miejscu jej wytworzenia. Ma to być widoczne w 4. naborze do programu „Mój Prąd”, zaplanowanym na przełom I i II kwartału 2022 r. Budżet wyniesie 1 mld zł (jak przy poprzednich naborach). Odbiorcy programu to ponownie osoby fizyczne, które mają kompleksową umowę z operatorem sieci elektroenergetycznej. Dofinansowanie będzie jednak można uzyskać nie tylko na domową mikroinstalację PV (do 50 kWp), ale także na:

  • magazyny energii elektrycznej,
  • magazyny ciepła i chłodu,
  • inteligentne systemy zarządzania energią w domu,
  • punkty ładowania (ładowarki) samochodów elektrycznych.

Jak powiedział w Senacie wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, kupowanie domowego magazynu energii przez osoby korzystające z systemu opustów jest “niecelowe”. Rolę „magazynu wirtualnego” pełni w tym przypadku sieć elektroenergetyczna. Dodał też, że rząd rozważa, by w nowym naborze do “Mojego Prądu” warunkiem uzyskania dotacji do magazynu energii było przejście na rozliczenia w systemie net-billing. Nie jest wykluczone, że osoba już mająca instalację fotowoltaiczną będzie mogła uzyskać dotację do zakupu magazynu energii. Tych informacji nie należy jednak traktować jako wiążących. Wskazują one jednak kierunek myślenia ustawodawcy.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment