Moje Ciepło. Programu jeszcze nie ma, ale coraz więcej wiadomo

Pompa ciepła - źródło grzewcze finansowane z "Mojego Ciepła"

Jak wynika z najnowszych informacji NFOŚiGW, program “Moje ciepło” dla właścicieli nowych domów ruszy na przełomie I i II kwartału 2022 r. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się nabór, ale coraz więcej można powiedzieć o warunkach tego programu. Oto kilka informacji, które najbardziej interesują inwestorów.

Dla kogo?

Program „Moje Ciepło” skierowany jest wyłącznie do inwestorów budujących nowe domy i wyposażających je w pompy ciepła. Dotacje mają otrzymać wszyscy wnioskodawcy, którzy spełnią wymogi formalne programu i złożą poprawny wniosek (do czasu wyczerpania środków). Nie ma kryterium dochodowego – program otwarty będzie dla wszystkich niezależnie od zarobków.

Dla jakich budynków?

Wniosek może dotyczyć pomp ciepła już zamontowanych i odebranych w nowym domu. Dom nie musi być jeszcze użytkowany (ale pompa ciepła już musi być zamontowana i odebrana). Dotację można otrzymać, jeśli koszty kwalifikowane zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Wówczas wraz z wnioskiem i innymi dokumentami trzeba złożyć także zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Bardzo ważnym wymogiem programu jest to, że budynek musi mieć podwyższony standard energetyczny. Kryterium będzie wskaźnik rocznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację oraz na produkcję c.w.u. (wskaźnik EP). Wartość ta ma być bardziej restrykcyjna niż dla standardu WT 2021, według którego wynosi maks. 70 kWh/(m2・rok) i obowiązuje wszystkich inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Wskaźnik EP w przypadku programu „Moje Ciepło”:

 • w pierwszym (przejściowym) roku kalendarzowym funkcjonowania programu EP dla budynków, które mogą uzyskać dotację, ma wynosić do 63 kWh/(m2・rok),
 • w kolejnych latach wymagane EP ma zostać zmniejszone do 55 kWh/(m2・rok).

Przewiduje się, że budynek będzie mógł mieć dodatkowe źródło ciepła, ale nie będzie to mogło być źródło ciepła na paliwo stałe. Należy tu dodać, że kominek rekreacyjny nie jest źródłem ciepła. Zakup tego dodatkowego źródła ciepła nie będzie kosztem kwalifikowanym.

Jakie formalności?

Wsparcie w tym programie ma formę dotacji wypłacanej jako zwrot części poniesionych kosztów. Składa się tylko jeden wniosek, który jednocześnie jest umową o dofinansowanie. Do wniosku obowiązkowo trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku (dla domu w budowie) lub świadectwo charakterystyki energetycznej, wykonane przez osobę uprawnioną;
 • protokół odbioru urządzenia (protokół musi być sporządzony na formularzu, który będzie stanowił załącznik do Programu Priorytetowego) – uwaga, samodzielny montaż pompy ciepła przez wnioskodawcę będzie możliwy, ale tylko dla osób mających odpowiednie kwalifikacje;
 • faktury imienne (na wnioskodawcę) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • inne niezbędne dokumenty, np. dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Niektórych wnioskodawców będą też dotyczyły następujące dokumenty:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaścicieli;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze – dotyczy sytuacji, kiedy urządzenie kupował ktoś inny niż wnioskodawca, np. instalator; pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie (wniosek będzie można składać tylko online, zatem pomoc pełnomocnika może być przydatna osobom, które np. nie korzystają lub nie chcą korzystać z internetu);
 • kopia Karty Dużej Rodziny – przewiduje się, że jej posiadacze będą mogli liczyć na lepsze warunki dofinansowania.

Ile pieniędzy?

Na „Moje Ciepło” już zabezpieczono 600 mln zł z Funduszu Modernizacyjnego na lata 2021-2030. Dotacje mają wynosić do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych – zakupu i montażu nowej pompy ciepła. Maksymalna wartość dotacji może wynieść:

 • 7 tys. zł (dla pomp ciepła powietrze/woda) lub
 • 21 tys. zł (dla gruntowych pomp ciepła – zarówno pomp ciepła grunt/woda, jak i woda/woda).

Nie będzie kryterium dochodowego, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny intensywność dofinansowania może być większa.

Ważne – wymogi już po montażu

Należy zapewnić tzw. trwałość projektu, czyli użytkowanie zamontowanej pompy ciepła przez 5 lat. Trzeba będzie także „promować” inwestycję, czyli informować o tym, z jakiego programu została dofinansowana. Jeszcze nie wiadomo, jaką formę przybierze ta promocja. W okresie trwałości inwestycji NFOŚiGW ma prawo do kontroli inwestycji. Co ciekawe, można w tym okresie sprzedać dom, ale nowy właściciel musi notarialnie potwierdzić, że “przejmuje” okres trwałości.

Na urządzenia dofinansowane z programu „Moje Ciepło” nie można już uzyskać dofinansowania z innych programów (np. gminnych). Na koszty urządzenia, które poniósł inwestor (czyli koszty poza dotacją) można jednak uzyskać ulgę termomodernizacyjną.

Kiedy start naboru?

Nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia naboru. NFOŚiGW podaje jako termin „przełom I i II kwartału”.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment