Grzewcze urządzenia elektryczne w łazience

Grzewcze urządzenia elektryczne w łazience

Urządzenia elektryczne w łazience – w tym np. podgrzewacze wody czy grzejniki elektryczne – można umieszczać w określonych strefach. Strefy te określa PN-IEC 60364. Ich wyznaczenie wiąże się z bezpieczeństwem, a więc ze szczelnością obudowy urządzeń na wodę i kurz.

Urządzenia elektryczne w łazience – lokalizacja

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 w łazienkach można wyróżnić cztery strefy ochronne. Strefy te stawiają przed urządzeniem elektrycznym określone warunki bezpieczeństwa:

  • 0 – przestrzeń wewnątrz wanny lub brodzika (basenu natryskowego). Osprzęt i sprzęt w tej strefie musi mieć stopień szczelności obudowy niej mniej niż IPX7. Przykładowe urządzenia: sprzęt zasilany napięciem do 12 V (np. golarki ręczne).
  • I – przestrzeń nad wanną lub brodzikiem do wysokości 2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt w tej strefie muszą mieć stopień szczelności co najmniej IPX5. Przykładowe urządzenia to podgrzewacz prysznicowy zainstalowany na stałe o stopniu szczelności IP25 z miejscowymi połączeniami wyrównawczymi, zabezpieczony wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym 30 mA. Gniazdko lub puszka powinny znajdować się w strefie III.
  • II – przestrzeń o szerokości 0,6 m (od granicy strefy I) do wysokości 2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt musi mieć stopień szczelności obudowy nie mniejszy niż IPX4 (pomieszczenia prywatne) lub IPX5 (łazienki publiczne). Może to być np. podgrzewacz wody IP24 / IP25 lub oprawa oświetleniowa w II klasie ochronności, jednak z wyłącznikiem w strefie III.
  • III – przestrzeń o szerokości 2,4 m (od granicy strefy II) do wysokości 2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt w tej strefie musi mieć stopień szczelności co najmniej IPX1, zaś w łazienkach publicznych IPX5. Wśród tych sprzętów znajdziemy m.in. elektryczne podgrzewacze wody, grzejniki ścienne, pralki, oprawy oświetleniowe w I klasie ochronności, ale także wyłączniki oświetlenia czy gniazda wtyczkowe z bolcem.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe dla łazienki nie może przebiegać pod przyborami sanitarnymi zamontowanymi na stałe lub stojącymi bezpośrednio na podłodze, takimi jak wanna, brodzik prysznica, umywalka stojąca, miska ustępowa stojąca, bidet, pralka czy meble łazienkowe. Należy wybrać rozwiązanie dla pomieszczeń wilgotnych – kable muszą być wyposażone w ekran koncentryczny na całym obwodzie. Ogrzewanie elektryczne być podłączone i sprawdzone przez uprawnionego elektryka. Sprawdzenie rezystancji przewodów, z którego podpisywany jest protokół, musi wykonać osoba z tzw. uprawnieniami elektrycznymi dozorowymi. Podłączenie instalacji przeprowadza osoba z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi. Wykonanie podłączenia przez osobę nieuprawnioną powoduje wygaśnięcie gwarancji producenta! Instalację trzeba zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i wyłącznikiem różnicowo-prądowym, a także zapewnić ochronę przeciwporażeniową. Do łazienek nie są polecane folie grzewcze z tworzyw sztucznych. Mają mniejszą niż pozostałe rozwiązania moc grzewczą, a chcąc zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową, należałoby wykonać dodatkowe, stosunkowo kosztowne zabezpieczenie.

Zdjęcie główne: Atlantic Polska

Warto przeczytać także:

Leave a Comment