Elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazience

Elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazience

Elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazience można podpowiedzieć inwestorom, którzy chcą utrzymać w tym pomieszczeniu stałą temperaturę. Jest to także dobry pomysł na szybkie osuszanie podłogi – czyli rozwiązanie przeciwpoślizgowe, na przykład w łazience dla osoby starszej.

Jeśli ogrzewanie podłogowe ma być zamontowane także w części natryskowej (bez cokołu), nie może kolidować z odwodnieniem. Odwodnienie punktowe, ścienne lub narożne może być narażone na podgrzanie syfonu i odparowanie zamknięcia wodnego. W takiej sytuacji warto rozważyć odwodnienie ścienne. Nie ingeruje one w posadzę, a dodatkowo wyróżnia się niską zabudową i małą głębokością montażu. Ma to znaczenie w przypadku remontu. Instalator ma możliwość wykorzystania metody montażu podtynkowego lub metody zatrzaskowej.

Ogrzewanie podłogowe w łazience – zasady ogólne

Dla nowo budowanego domu zwykle stosuje się kable grzewcze, podczas remontu – maty grzewcze. Kable mogą być stałooporowe lub samoregulujące. Maty mają postać siatek samoprzylepnych z tworzywa sztucznego o szerokości ok. 50 cm, a grubości 2-4 mm. W siatki te wplecione są przewody o określonej maksymalnej mocy grzewczej (np. 120 W/m2). Do łazienek nie są natomiast polecane folie grzewcze z tworzyw sztucznych.

Ogrzewanie należy dobrać dpowiednio do mocy grzewczej dla konkretnej łazienki – temperatura obliczeniowa powinna wynosić 24°C. Orientacyjnie można przyjąć, że moc jednostkowa elementów grzewczych w łazience powinna być wyższa niż dla innych pomieszczeń, np. 120 W/m2 zamiast wystarczającego dla innych pomieszczeń 90 W/m2. Ogrzewanie podłogowe nie może przebiegać pod przyborami sanitarnymi stałymi lub stojącymi bezpośrednio na podłodze. Trzeba też zachować minimalne odległości od elementów grzewczych, wskazane przez producenta. Dlatego ogrzewanie dobiera się dla konkretnej łazienki, znając jej planowane lub istniejące wyposażenie.

Moc ogrzewania elektrycznego trzeba uwzględnić we wniosku do dostawcy energii elektrycznej. Dla nowego domu będzie to wniosek o przydział mocy przyłączeniowej. Dla domu lub mieszkania remontowanego trzeba wnioskować o zwiększenie mocy.

Ogrzewanie podłogowe w łazience jako instalacja elektryczna

UWAGA! Ogrzewanie jest instalacją elektryczną. Sprawdzenie rezystancji przewodów, z którego podpisywany jest protokół, musi być wykonane przez osobę z tzw. uprawnieniami elektrycznymi dozorowymi. Podłączenie instalacji także wykonuje osoba z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi. Są to warunki zachowania gwarancji producenta!

Przy doborze elektrycznego ogrzewania podłogowego należy wybrać rozwiązanie dla pomieszczeń wilgotnych. Instalację trzeba zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Trzeba także zapewnić ochronę przeciwporażeniową (przez podłączenie ekranu ochronnego kabla grzewczego do uziemienia).

Podstawy wykonania elektrycznego ogrzewania podłogowego

Przy wykonywaniu ogrzewania należy stosować szczeliny dylatacyjne, przez które nie mogą przechodzić elementy grzewcze. Należy także pamiętać o elastycznych fugach (w wykonaniach odpowiednich do ogrzewania podłogowego). Kolejność prac jest następująca:

  • oczyszczenie i zagruntowanie podłoża;
  • ułożenie, zbadanie i zabezpieczenie kabli lub mat. Maty układa się bez naciągania i zaginania w miejscu przebiegu kabla, kabla nie wolno też przecinać! Po pomiarze rezystancji przewodów, wykonuje się wylewkę z warstwą wodoszczelną. Kable grzewcze natomiast układa się w równoległe pętle, mocowane do podłoża taśmą, zachowując odpowiednie odległości. Po pomiarze rezystancji przewodów wylewa się jastrych, na którym po wyschnięciu rozprowadza się warstwę przeciwwilgociową;
  • ułożenie płytek i wypełnienie połączeń fugami;
  • wypełnienie silikonem połączeń między ścianą a podłogą;
  • całkowite wyschnięcie kleju do płytek i spoin;
  • podłączenie kabla zasilającego ogrzewanie, przewodu czujnika temperatury oraz kabla zasilającego regulator do pogłębionej puszki elektrycznej pod regulator (na zewnątrz łazienki), koniecznie wykonane przez elektryka z uprawnieniami;
  • uruchomienie po wyschnięciu spoin, fug i kleju.

Zdjęcie główne: Elektra

Warto przeczytać także:

Leave a Comment