Bosman LED – zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u.

Bosman LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u.

Instalacje centralnego ogrzewania coraz częściej będą oparte o więcej niż jedno źródło ciepła. Drugie źródło – np. dogrzewacz do instalacji – spełni rolę rezerwy na wypadek awarii czy braku paliwa dla głównego źródła ciepła. W czasie dużych mrozów może też wesprzeć główne źródła ciepła w przypadku jego niewydolności. Stanowić może także rozwiązanie tymczasowe dla instalacji c.o. w przypadku opóźnienia dostawy głównego źródła ciepła (np. pompy ciepła).

materiał partnera Strefy Instalatora – firmy Elterm


Zaawansowany elektryczny dogrzewacz wody Bosman LED firmy Elterm może być świetnym uzupełnieniem instalacji c.o. z pompą ciepła, kotłem na paliwo stałe lub kotłem gazowym. Dodanie dogrzewacza nawet do działającej już instalacji jest bardzo proste. Wbudowany sterownik umożliwia łatwą integrację z innymi urządzeniami. Dopasowanie urządzenia do potrzeb konkretnej instalacji ułatwia oferowany zakres mocy grzewczej: od 3 do 8 kW.

W przypadku instalacji z pompami ciepła główną rolą dogrzewacza będzie efektywnie wspomaganie pracy źródła ciepła w czasie większych mrozów. Natomiast w systemie z kotłem na węgiel, drewno lub pellet zapewni możliwość bezobsługowego działania przez dowolnie długi czas. Dogrzewacz przygotowano również do efektywnej współpracy z panelami PV. Dzięki temu może on wspomagać każdą instalację grzewczą. Latem z kolei może zapewnić samo podgrzewanie c.w.u. z wykorzystaniem darmowego, własnego prądu (zamiast np. używania gazu, którego ceny są bardzo niestabilne).

Dogrzewacz do instalacji we współpracy z pompą ciepła

Dogrzewacz Bosman LED może świetnie uzupełniać pompę ciepła.W razie potrzeby może działać… zamiast niej. Może to być konieczne w przypadku awarii pompy ciepła, która nie ma wbudowanych grzałek rezerwowych, a nawet w przypadku oczekiwania na montaż pompy ciepła. Niejednokrotnie może on się opóźnić, bo wybieranych przez klientów pomp ciepła po prostu brakuje na rynku.

Zastosowanie dogrzewacza Bosman LED jako urządzenia współpracującego z monoblokową pompą ciepła – z pracującą pompą (wariant 1) i w sytuacji oczekiwania na dostawę pompy ciepła (wariant 2)

Z kolei nawet w układzie z dobrze działającą pompą ciepła dogrzewacz Bosman może wspomóc efektywne i stabilne utrzymanie komfortu cieplnego. Dominujące obecnie na rynku powietrzne pompy ciepła mają bowiem jedną istotną wadę. W czasie dużych mrozów działają nie tylko mniej ekonomicznie (niższa sprawność), ale najczęściej także z mocą znacznie niższą od nominalnej. W efekcie pompa, która teoretycznie ma np. 8 kW, przy -15°C jest w stanie dać tylko 5 kW. Wówczas sytuację ratuje Bosman, uzupełniając niedobór ciepła.

Moc grzewcza dogrzewacza i moc grzewcza pompy sumują się. Grzałki Bosmana mogą uruchamiać się sekwencyjnie, np. w układzie 2–4–6 kW. Dzięki temu urządzenie dostosowuje się do faktycznych potrzeb i zużywa minimalną ilość prądu z sieci. Przy tym uruchomienie Bosmana może następować w pełni automatycznie, zależnie od sygnałów z czujników temperatury. Sam się też wyłączy, jeżeli temperatura wzrośnie na tyle, że pompa ciepła będzie już wystarczająco wydolna.

Dogrzewacz do instalacji współpracującej z panelami PV

W przypadku Bosmana określenie PV Ready to więcej niż chwytliwe hasło reklamowe. Oczywiście, Bosman LED może się uruchamiać w momencie powstania nadwyżki prądu i ogrzewać dom, bufor wody grzewczej do c.o. lub wodę w zasobniku c.w.u. To rozwiązanie sprawdza się tak samo dobrze z każdym podstawowym źródłem ciepła(kocioł węglowy, gazowy, pompa ciepła). Przy tym może w razie potrzeby działać także z mocą mniejszą od nominalnej, tak aby wykorzystywany był wyłącznie darmowy prąd z własnej mikroinstalacji.

Zastosowanie dogrzewacza Bosman LED jako urządzenia współpracującego z panelami PV i dowolnym źródłem ciepła (w przykładzie kocioł gazowy)

Takie rozwiązania ma sens w okresach przejściowych, wiosną i jesienią, gdy nasłonecznienie jest duże, a zapotrzebowanie na ciepło niewielkie. Jednak w ten sposób nie uda się skutecznie ogrzać domu w zimie. Dlatego Bosman umożliwia zaprogramowanie z góry ilości energii, jaką ma zużyć. Dzięki temu mając w systemie nadwyżkę prądu z PV wytworzoną w cieplejszej połowie roku, można użyć Bosmana, by wykorzystać ją w kontrolowany sposób w sezonie zimowym. Dzięki temu własny prąd można wykorzystać w pełni, na najkorzystniejszych warunkach.

Wsparcie instalacji z kotłem na węgiel, drewno lub pellet

W dzisiejszych czasach, gdy nie sposób powiedzieć, czy węgiel w ogóle da się kupić, dobrze mieć alternatywę. Drugie źródło ciepła przyda się też w przypadku chęci dłuższego wyjazdu. Każdy kocioł na węgiel, drewno lub pellet wymaga obsługi i nadzoru – w mniejszym stopniu, jeżeli jest wyposażony w podajnik (ekogroszek, pellet). Jednak w przypadku wyjazdu na tydzień lub dwa nie jest bezpieczne pozostawienie kotła bez nadzoru. Po drugie, pojemność zasobnika opału jest ograniczona i może go po prostu nie wystarczyć.

Dlatego bez porównania bezpieczniejsze i pewniejsze jest w takiej sytuacji użycie dogrzewacza elektrycznego, takiego jak Bosman. Nie trzeba podtrzymywać pracy palnika. Brak ruchomych elementów wyklucza ryzyko zacięcia czy uszkodzenia pracującego urządzenia. Moc dogrzewacza pracującego w ten sposób może być znacznie mniejsza niż moc kotła. W czasie nieobecności wystarczy utrzymywać we wnętrzach temperaturę dyżurną.


Zastosowanie dogrzewacza Bosman LED jako urządzenia współpracującego z kotłem na paliwa stałe (węgiel, drewno, biomasa)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment