Trwałość pomp obiegowych

Trwałość pompy obiegowej

Jakie czynniki w największym stopniu wpływają na trwałość pomp obiegowych? Jak dobierać, instalować, regulować, eksploatować i konserwować pompę obiegową, by zapewnić jej trwałość przez długie lata? Trwałość pomp obiegowych ma znaczenie nie tylko dla portfela inwestora, który nie musi wymieniać czy naprawiać urządzenia. Tracąca swoje cechy użytkowe, nadmiernie wyeksploatowana lub częściowo uszkodzona pompa pochłania więcej energii, a obsługiwana przez nią instalacja działa dużo gorzej.

Prawidłowo działająca pompa obiegowa ma ogromne znaczenie dla sprawności i efektywności energetycznej instalacji grzewczej. Warto zwrócić uwagę na jakość wody grzewczej, ponieważ przy jej złych parametrach pogarsza się także charakterystyka pracy pompy. Na jakość wody w instalacji grzewczej składają się liczne parametry:

  • prawidłowa temperatura,
  • pH wody grzewczej do 8,5 (dla instalacji z grzejnikami aluminiowymi) [1],
  • wskaźnik korozyjności, który powinien być następujący: jony siarczanowe (SO42–) i chlorkowe (Cl) do 150 mg/l, w tym 100 Cl(instalacje obiegu zamkniętego ze stali z grzejnikami stalowymi, żeliwnymi lub aluminiowymi); lub do 50 mg/l, w tym 30 Cl (instalacje obiegu otwartego ze stali z grzejnikami żeliwnymi lub aluminiowymi oraz instalacje wykonane z materiałów mieszanych stal/miedź) [1],
  • zawartość amoniaku do 0,5 mgNNH+/l (instalacje zawierające elementy wykonane z miedzi lub jej stopów),
  • przewodność elektrolityczna 100-1000 µS/cm,
  • twardość ogólna 8,2-10,0 dH (1,45-1,78 mmol/l),
  • niska zawartość tlenu,
  • brak zawiesin i osadów.

Trwałość pomp obiegowych a zawiesiny

Nieodpowiednia jakość wody grzewczej sprzyja korozji i wtórnemu zanieczyszczeniu wody np. przez zawiesiny magnetytu. Prowadzi to z jednej strony bezpośrednio do blokad i zatarcia pomp. Pompy są więc narażone bezpośrednio na uszkodzenia mechaniczne. Drugim problemem są zmiany warunków pracy instalacji grzewczej (np. zmniejszenie średnic przewodów). Zwiększa to zarówno zapotrzebowanie na ciepło, jak i opory przepływu. Zatem jeśli nawet nie dojdzie do uszkodzenia pomp, pracuje ona poza zakresem swoich optymalnych parametrów. To powoduje, że pompa pracuje z niewystarczającą sprawnością, a efektywność energetyczna dramatycznie maleje.

Należy więc stosować odpowiednie zabezpieczenia lub środki wpływające na jakość wody. Przed pompą należy zainstalować filtr siatkowy lub filtr z separatorem magnetycznym. Wybór zabezpieczenia powinien zależeć od rzeczywistych parametrów wody i prognozowanych potencjalnych problemów. Niektórzy producenci mają w ofercie pompy z wirnikami w wykonaniu materiałowym zapobiegającym przyciąganiu cząstek magnetytu.

Wybierz rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb!

Pompa do centralnego ogrzewania nie powinna pracować bez wody. Bardzo istotną sprawą jest prawidłowe działanie systemu odpowietrzania instalacji. Oczywiście, można zainstalować pompę automatycznie odpowietrzaną, to znaczy wyposażoną w urządzenie, które oddziela powietrze od wody. Ważne, by przy pierwszym uruchomieniu instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym, odpowietrzyć pompę.

Pompa obiegowa musi być także zabezpieczona przed kawitacją (wrzeniem i powstawaniem pęcherzyków w niskiej temperaturze z powodu spadku ciśnienia). Każda pompa ma swoje charakterystyczne minimalne ciśnienie wstępne na króćcu ssawnym (NPSHr). Ciśnienie w obiegu nie powinno spadać poniżej określonych wartości minimalnych, zależnych od temperatury wody. Pompa powinna też pracować w pobliżu nominalnej wydajności. Ważna jest też ochrona przed nadmiernymi wahaniami napięcia prądu zasilającego pompę, mogących powodować przegrzanie urządzenia. Zwykle pompa wyposażona jest w ochronę (styki termiczne lub przekaźniki termiczne), które wyłączają pompę przy spadku napięcia do ok. 90% napięcia nominalnego.

Norma

  1. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. Norma ta ma status wycofanej. Jednak §133.4 Warunków Technicznych przywołuje tę normę w zapisie: Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i możliwości zastosowania ochrony przed korozją.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment