Wentylatory kanałowe – co warto o nich wiedzieć

Wentylatory kanałowe Alnor

Wentylatory kanałowe, przeznaczone do transportu powietrza prowadzonego kanałami wentylacyjnymi,mogą osiągać różne parametry. Sprawdzą się także w różnych zastosowaniach. Stosując gotowe rozwiązania proponowane przez producentów, można zrealizować niemal każdy projekt.

materiał przygotowany we współpracy z Partnerem Strefy Instalatora – firmą Alnor


Wentylatory kanałowe osiowe

W wentylatorze osiowym silnik znajduje się w strumieniu przepływającego gazu. Dlatego wentylatory takie przeznaczone są do transportu powietrza o niskim zapyleniu oraz umiarkowanej temperaturze.

W wentylatorach osiowych największy udział w energii transportowanego gazu ma składowa kinetyczna. Oznacza to wysokie wydatki przetłaczanego przez wentylator gazu, ale jednocześnie niski spręż. Żeby podnieść jego wartość, można zastosować wentylatory osiowe przeciwbieżne. Rozwiązanie takie obejmuje dwa wirniki we wspólnej obudowie, ale mające osobne silniki i obracające się w różnych kierunkach.

Wentylatory osiowe mogą być montowane także bezpośrednio w ścianach. Tak rozwiązane wentylatory ścienne stosuje się do wentylacji hal przemysłowych,magazynów czy garaży. Ponieważ nie ma kanałów wentylacyjnych, opory przepływu są niskie. Dzięki temu nawet przy wysokich wydatkach powietrza i małym sprężu prędkość obrotowa wirnika może być stosunkowo mała. Obniża to hałas powodowany przez wentylator.

Wentylatory z wirnikiem promieniowym

Drugi rodzaj wentylatorów kanałowych stanowią urządzenia z wirnikiem promieniowym. Mają nieco bardziej skomplikowaną konstrukcję niż wentylatory osiowe, jednak przy podobnych wydatkach powietrza zapewniają wyraźnie wyższy spręż. Dzięki temu sprawdzą się przy długich i rozgałęzionych instalacjach wentylacyjnych. W porównaniu do wentylatorów osiowych są droższe.

Wentylatory kanałowe Alnor - wirnik promieniowy zapewniający wysoki spręż
Przykład wirnika promieniowego. Fot. Alnor

Wentylatory kanałowe – sposób podłączenia i materiały

Wentylatory można podzielić także ze względu na sposób podłączenia do kanału na wentylatory przeznaczone do kanałów okrągłych oraz prostokątnych. Obudowy oraz wirniki wersji wentylatorów do kanałów okrągłych wykonuje się ze stali lub z tworzywa sztucznego, zależnie od przeznaczenia urządzenia. Wentylatory z tworzyw sztucznych są lżejsze i mogą sprawdzić się w wykonaniu chemoodpornym. Zwykle mają jednak mniejszą wytrzymałość na ciśnienie w kanale wentylacyjnym, w porównaniu do wentylatorów stalowych.

Wentylatory kanałowe Alnor - wentylator z wirnikiem ABS do kanału okrągłego
Wentylator kanałowy okrągły z wirnikiem z ABS i obudową z polipropylenu. Fot. Alnor

Natomiast urządzenia przeznaczone do montażu w kanałach prostokątnych wykonuje się najczęściej ze stali. Modele do tych kanałów dostępne są w dwóch wersjach – z silnikiem umieszczonym wewnątrz kanału lub z silnikiem poza kanałem. Silnik umieszczony poza kanałem jest chroniony przed właściwościami transportowanego powietrza, umożliwia więc przetłaczanie powietrza zapylonego, zanieczyszczone lub o wysokiej temperaturze.

Wentylator z podłączeniem prostokątnym i silnikiem na zewnątrz kanału. Fot. Alnor

Wersja do kanałów prostokątnych cechuje się dobrym dostępem do wirnika zamontowanego na uchylnej klapie, dzięki czemu podczas serwisowania czy konserwacji nie trzeba rozbierać kanału. Często spotyka się również wentylatory w obudowie typu „box”. Panele boczne mogą być izolowane zarówno akustycznie, jak i termicznie. Są także łatwo demontowalne, co pozwala np. odpowiednio ukierunkować strumień powietrza.

Wentylatory takie mogą pracować zarówno w wentylacji komfortu, jak i w instalacjach przemysłowych. Sprawdzą się także w kuchniach, a w odpowiednim wykonaniu – przy oddymianiu pomieszczeń podczas pożaru czy obsłudze stref zagrożonych wybuchem.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment