Certyfikat dla przedsiębiorcy – wątpliwości instalatorów pomp ciepła

Certyfikat dla przedsiębiorcy - wątpliwości instalatorów pomp ciepła

Pracownicy montujący i serwisujący pompy ciepła zawierające F-gazy muszą mieć certyfikat dla personelu. Jednak to nie wszystko. Zgodnie z art. 29 ustawy tzw. F-gazowej zatrudniająca ich firma musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorcy.

Jeśli firma (przedsiębiorstwo) prowadzi działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji m.in. pomp ciepła zawierających F-gazy, zgodnie z art. 29 ustawy F-gazowej [1] musi mieć certyfikat dla przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła […] jest obowiązany posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Certyfikat dla przedsiębiorcy a działalność jednoosobowa

Przedsiębiorca, który ma jednoosobową działalność gospodarczą, także musi mieć certyfikat dla przedsiębiorców. Czyli każdy samodzielny instalator pomp ciepła, nawet jeśli nie zatrudnia pracowników, musi legitymować się certyfikatem dla przedsiębiorców. Niezależnie od tego musi mieć certyfikat dla personelu. Certyfikat dla personelu potwierdza umiejętności i wiedzę wykonawcy, certyfikat dla przedsiębiorców – przygotowanie firmy do pracy z czynnikami z grupy F-gazów.

Certyfikat dla przedsiębiorcy a wielkość instalacji

Jeśli instalator pracuje z pompami ciepła o napełnieniu czynnikiem F-gazowym poniżej 5 ton eq CO2, może działać bez certyfikatu dla personelu. Ale już zatrudniająca go firma musi mieć certyfikat dla przedsiębiorcy. Ustawa F-gazowa w tym zakresie nie wprowadza ograniczeń dotyczących zawartości F-gazów w urządzeniu. Należy przy tym zauważyć, że certyfikat dla przedsiębiorcy może uzyskać firma, która zatrudnia pracowników mających certyfikaty dla personelu.

Certyfikat personalny dla właściciela firmy instalacyjnej

Jeśli właściciel firmy instalującej pompy ciepła sam nie wykonuje zadań, które wymagają certyfikatu dla personelu, nie musi go mieć. Wystarczy, że certyfikat taki mają osoby faktycznie zajmujące się pracą z urządzeniami. Właściciel takiej firmy musi jednak uzyskać dla niej certyfikat dla przedsiębiorców.

Certyfikaty a firma „niechłodnicza”

Czasami instalator pracuje w firmie przy obsłudze technicznej urządzeń. Firma nie zajmuje się jednak świadczeniem usług instalacyjno-serwisowych. Wówczas instalator – jeśli urządzenia są odpowiedniej wielkości – powinien mieć certyfikat dla personelu. Zatrudniająca go firma nie musi mieć certyfikatu dla przedsiębiorców. Ten certyfikat jest bowiem wymagany tylko dla firm o określonym („chłodniczym”) profilu działalności.

Akt prawny

  1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment