Koniec kotłów na paliwa kopalne w 2040 roku?

Koniec kotłów na paliwa stałe

Bardzo ważny zapis w dyrektywie EPBD: od 2040 nastąpi koniec kotłów na paliwa kopalne w budynkach. Dotyczy to urządzeń tzw. samodzielnych oraz wszystkich budynków, nie tylko nowych. To oznacza, że przez najbliższe 16 lat pojawią się inicjatywy rządowe i unijne zmierzające do stopniowego wycofywania kotłów na paliwa kopalne z budynków.

2040 rok to zapisane w dyrektywie EPBD data wprowadzenia zakazu użytkowania kotłów na paliwa kopalne. Dotyczy to kotłów węglowych i olejowych, a także gazowych na gaz ziemny i płynny. Zakaz nie dotyczy kotłów na biomasę (choć tych kotłów mogą dotyczyć inne restrykcje). Zakaz dotyczy tylko kotłów samodzielnych. To oznacza pewną szansę dla urządzeń hybrydowych, czyli łączących w jednym urządzeniu źródło ciepła na paliwa kopalne i źródło ciepła na OZE (np. hybryda pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowego). Zapis dotyczy zarówno budynków nowych, jak i istniejących.

Koniec kotłów na paliwa kopalne – jakie działania?

W 2040 roku odpowiedni zapis wejdzie w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Szczegółów jeszcze nie znamy. Natomiast zgodnie z dyrektywą EPBD wprowadzenie zakazu użytkowania samodzielnych kotłów na paliwa stałe każde państwo członkowskie ma szczegółowo opisać w ustanowionym przez siebie krajowym planie renowacji budynków. Przed nami zatem rewizja polskiego planu renowacji budynków.

Możliwe działania rządu i branży

Koniec kotłów na paliwa kopalne oznacza, że wymiana wszystkich konwencjonalnych źródeł ciepła musi nastąpić w ciągu 16 lat. Czego możemy się spodziewać? Z pewnością na początku czeka nas koniec dotacji do kotłów na paliwa kopalne w „Czystym Powietrzu”. Takiego działania od 2025 r. wymaga dyrektywa. Przed nami zapewne także:

  • kontynuacja i rozwój nowych programów wymiany urządzeń na paliwa kopalne (nie tylko kotłów węglowych);
  • duży nacisk na rozwój pomp ciepła i wsparcie ich szerokiego wdrożenia w budynkach istniejących;
  • rozwój urządzeń hybrydowych ze strony firm produkujących kotły i pompy ciepła;
  • rozwój urządzeń grzewczych wykorzystujących OZE bezpośrednio, a także urządzeń elektrycznych;
  • prace nad wykorzystaniem biometanu w ogrzewnictwie.
EPBD w Strefie Instalatora

EPBD – znowelizowana dyrektywa a polska branża instalacyjna

Cykl o nowej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) przyjętej w marcu 2024 r. przez Parlament Europejski i Radę UE. Jakie zapisy zawiera dyrektywa i co to oznacza dla branży instalacyjnej?

Czytaj w SI o dyrektywie EPBD.

Leave a Comment