Jakich urządzeń dotyczy certyfikacja F-gazowa?

Zmiany na rynku klimatyzatorów

Zapisy rozporządzenia F-gazowego określają urządzenia, z którymi mogą pracować tylko osoby, które mają za sobą certyfikacja F-gazowa. W stosunku do wciąż obowiązującej wersji rozporządzenia F-gazowego (rozporządzenie UE 517/2014) w nowym dokumencie także i w tym zakresie znalazło się sporo zmian.

Nowe rozporządzenie zmienia wymogi w zakresie postępowania z urządzeniami zawierającymi F-gazy, ale niestety ich nie upraszcza. Choćby informacji o tym, jakie urządzenia wymagają pracy certyfikowanego instalatora, trzeba szukać w kilku artykułach rozporządzenia. Poniżej zebrano te informacje.

Certyfikacja F-gazowa – jakie czynności?

W artykule 10 „Certyfikacja i szkolenia” uchwalonej propozycji nowego rozporządzenia znajdziemy przede wszystkim następującą informację:

Należy zapewnić dostęp do uzyskania uprawnień osobom fizycznym wykonującym następujące zadania związane z wykorzystaniem fluorowanych gazów cieplarnianych, wymienionych w załączników I i sekcji 1 załącznika II, oraz innych rozwiązań stanowiących alternatywę dla fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym w stosownych przypadkach naturalnych czynników chłodniczych:

 • (a) instalowanie, serwisowanie i konserwacja, naprawa lub demontaż urządzeń wskazanych w art. 5 ust. 2, lit. a-f oraz w art. 5 ust. 3, pkt a i b;
 • (b) kontrole szczelności urządzeń wskazanych w art. 5 ust. 2 lit. a-e oraz w art. 5 ust. 3 lit. a i b;
 • (c) odzysk czynników chłodniczych z urządzeń wskazanych w art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 lit. a.

Artykuł 4 – które czynniki chłodnicze?

W art. 4 ust. 7 wskazane są natomiast fluorowane gazy cieplarniane wymienione w Załącznikach I oraz II.

Artykuł 5 a certyfikacja f-gazowa

Art. 5 ust. 1., który odnosi się przede wszystkim do kontroli szczelności, wymienia urządzenia pod kątem ilości czynnika. Przepisom rozporządzenia podlegają zatem urządzenia, które zawierają:

 • co najmniej 5 ton równoważnego CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych wskazanych w Załączniku I lub
 • co najmniej 1 kg fluorowanych gazów cieplarnianych wskazanych w sekcji 1 Załącznika II sekcja.

Mowa jest także o wyłączeniu z obowiązku kontroli szczelności urządzeń hermetycznie zamkniętych i spełniających jeden z poniższych warunków:

 • (a) zawiera mniej niż 10 ton równoważnego CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych wskazanych w Załączniku I lub
 • (b) zawiera mniej niż 2 kg fluorowanych gazów cieplarnianych wskazanych w Załączniku II, sekcja 1.

W art. 5 ust. 2 wymieniono natomiast urządzenia stacjonarne zawierające fluorowane gazy cieplarniane wskazane w Załączniku I i Załączniku II sekcja 1:

 • (a) urządzenia chłodnicze;
 • (b) urządzenia klimatyzacyjne;
 • (c) pompy ciepła;
 • (d) urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
 • (e) organiczne obiegi Rankine’a;
 • (f) rozdzielnice elektryczne.

Natomiast artykuł 5. ust. 3 nie dotyczy urządzeń stacjonarnych.

Artykuł 8 – kolejna lista urządzeń

W art. 8 ust. 2 wymieniono następujące urządzenia stacjonarne:

 • (a) obiegi chłodnicze urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
 • (b) urządzenia zawierające rozpuszczalniki oparte na fluorowanych gazach cieplarnianych;
 • (c) urządzenia ochrony przeciwpożarowe;
 • (d) rozdzielnice elektryczne.

Artykuł 8 ust. 3 także nie dotyczy urządzeń stacjonarnych.


Czy rozporządzenie f-gazowe utrudni serwis pomp ciepła?

Nowe rozporządzenie F-gazowe

16 stycznia 2024 r. w pierwszym czytaniu Parlament Europejski przyjął propozycję nowelizacji tzw. rozporządzenia F-gazowego. Wynikają z tego nowe uwarunkowania i obowiązki dla rynku pomp ciepła, klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

Czytaj o nowym rozporządzeniu F-gazowym w Strefie Instalatora!

Warto przeczytać także:

Leave a Comment