Rejestr instalatorów a ochrona danych osobowych

Rejestr instalatorów a ochrona danych osobowych

Chcesz „zrobić” certyfikat personalny albo certyfikat instalatora OZE? Pamiętaj, że Urząd Dozoru Technicznego prowadzi rejestr instalatorów certyfikowanych w ramach swojej działalności. Część z tych informacji jest jawna i publicznie dostępna na stronach UDT. Dotyczy to zarówno certyfikatów personalnych, jak i certyfikatów instalatorów OZE.

Urząd Dozoru Technicznego może przetwarzać dane osobowe instalatorów – np. umieszczać je w rejestrach publicznych. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). UDT ma obowiązek prowadzenia rejestrów (np. certyfikatów personalnych czy certyfikowanych instalatorów OZE).

Rejestr certyfikatów personalnych

W przypadku certyfikatów dla personelu (SZWO i F-gazy) w rejestrze publicznym znajdują się:

  • imię i nazwisko,
  • numer certyfikatu,
  • kategoria certyfikatu oraz jego zakres.

Certyfikat dla personelu ważny jest bezterminowo, dlatego rejestr nie zawiera informacji o tym, czy certyfikat jest ważny. Certyfikat zostanie cofnięty w przypadku skazania jego posiadacza za przestępstwo przeciw środowisku. Dane takiej osoby znikają wówczas z rejestru bez śladu.

Zobacz rejestr certyfikatów dla personelu.

Certyfikat personalny jest potrzebny do pracy z niektórych pompami ciepła – sprawdź to!

Rejestr instalatorów OZE

W przypadku certyfikowanych instalatorów OZE rejestr zawiera:

  • imię i nazwisko;
  • numer, data i miejsce wydania certyfikatu lub jego wtórnika oraz
  • data ważności (osobna rubryka) i zakres certyfikatu.

Za zgodą certyfikowanego instalatora UDT może podać także miejsce prowadzenia działalności. Odpowiednie oświadczenie wypełnia się podczas składania dokumentów przed przystąpieniem do egzaminu.

Zobacz rejestr certyfikowanych instalatorów OZE.

Sprawdź, jak uzyskać certyfikat instalatora OZE

Warto przeczytać także:

Leave a Comment