Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych stosuje się, kiedy zestawu wodomierzowego nie można zamontować w budynku (np. w domach niepodpiwniczonych). Studzienka chroni wodomierz z oprzyrządowaniem przed przemarzaniem. Musi też pozwalać na odczyt wskazań wodomierza.

Zgodnie z § 116 Warunków Technicznych [1], zestaw wodomierzowy można umieścić w zewnętrznej studzience poza budynkiem. Budynek musi być niepodpiwniczony, a także nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca […],  które jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych

Studzienka, w której można ulokować zestaw wodomierzowy, ma go zatem chronić przed przemarzaniem, zalaniem wodą i nieuprawnionym dostępem. Musi więc być szczelna, izolowana cieplnie i wytrzymała. Właz musi skutecznie zabezpieczać wodomierz przed uszkodzeniami , ale też umożliwiać łatwy dostęp osobom uprawnionym. Studzienka wodomierzowa powinna być także łatwa w transporcie i montażu. Dlatego chętnie stosuje się lekkie i wytrzymałe studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych. Wykonuje się je zwykle z polipropylenu (przez spawanie płyt) lub polietylenu wysokiej gęstości (przez formowanie rotacyjne).

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – konstrukcja

Studzienki z dnem wymagają ochrony przed napływem wody do wnętrza – trzeba m.in. uszczelnić przejścia przewodów przez ściany studzienki. Dla takiej konstrukcji studzienek wykonuje się ocieplenie ścian bocznych z poliuretanu (PU) lub polistyrenu (PS) o grubości ok. 50 mm, zabezpieczające przed przemarzaniem. Według deklaracji producentów, prawidłowo dobrana i wykonana studzienka uniemożliwia zamarzanie wodomierza nawet przy -30°C.

Studzienki bez dna nadają się na tereny o wysokim poziomie wód gruntowych. Dzięki brakowi dna przed przemarzaniem chroni studzienkę ciepło pochodzące z gruntu. Studzienki bez dna nie trzeba zatem dodatkowo izolować cieplnie.

Studzienki włazowe muszą być wyposażone w stopnie. Stopnie mogą albo stanowić część konstrukcji studzienki (np. w studzienkach polipropylenowych lub większych studzienkach polietylenowych, w których są odlewane na zamówienie klienta), albo być montowane osobno, np. jako drabinka aluminiowa.

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – średnica i głębokość

Średnica studzienki włazowej musi wynosić co najmniej 600 mm w świetle, zgodnie z § 117. 2 WT []. Dla średnicy przewodu wodociągowego 50 mm, średnica studni może wynosić 1 m, 1,2 m bądź 1,4 m. Konkretna średnica studzienki zależy od wielkości wodomierza. Dla domów jednorodzinnych wybiera się często studzienki niewłazowe o średnicy 400-500 mm. średnica ta zależy od średnicy przewodu wodociągowego, do którego dobrana jest wielkość wodomierza).

Pod względem głębokości (wysokości) studzienkę dobiera się na podstawie mapki przemarzania gruntów w Polsce. Głębokość przemarzania zależnie od strefy (I-IV) wynosi od 0,8 do 1,4 m. Na przeważającym obszarze Polski wystarczająca jest studzienka o standardowej głębokości 1200 mm. Wyższe studzienki mają, zależnie od oferty producenta, standardową głębokość 1500-1600 mm lub większą na zamówienie. O głębokości studzienki decyduje też poziom wód gruntowych.

Właz

Właz musi być zakryty szczelny, co wymaga dostosowania pokrywy do obciążeń, którym będzie podlegała. Nie zaleca się umieszczania studzienek w miejscach narażenia na obciążenie (np. w ciągach jezdnych). Czasem jednak zdarza się konieczność montażu studzienki w chodniku czy ścieżce rowerowej. Producenci zapewniają włazy żeliwne odpowiedniej klasy, zgodne z normą PN-EN 124:2015. W ofercie producentów zwykle dostępne są włazy pozaklasowe (do 200 kg obciążenia), klasy A15 (np. na chodnik lub ścieżkę rowerową) i klasy B125 (np. na parkingu).

Właz zwykle mają zatrzask i zamek, które zabezpieczają sam właz i pokrywę przed dostępem osób niepowołanych. Osoba odczytująca stan licznika powinna mieć klucz do włazu.

Łatwość odczytu

W studzienkach niewłazowych zestaw wodomierzowy montuje się pod korkiem termicznym, wobec tego po otwarciu pokrywy odczyt wskazania wodomierza jest łatwy. Przy montażu wodomierza na dużej głębokości w studzienkach bez dna specjalna ruchoma belka montażowa umożliwia podniesienie licznika do poziomu włazu. Studnie niewłazowe umożliwiają także wykonywanie prac konserwacyjnych czy serwisowych z poziomu gruntu.

Akt prawny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351).

Zdjęcie główne: Ecoteam

Warto przeczytać także:

Leave a Comment