Urządzenia pomiarowe z odczytem zdalnym. Ważne daty

Urządzenia pomiarowe z odczytem zdalnym. Ważne daty

Urządzenia pomiarowe (wodomierze, ciepłomierze) w nowych budynkach wielorodzinnych muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań. Niedługo będzie to dotyczyło wszystkich budynkach wielorodzinnych. Wynika to z dyrektywy unijnej, nazywanej popularnie EED.

Dyrektywa UE 2018/2002, zwana dyrektywą EED (Energy Efficiency Directive) [1] określa szereg dat dotyczących urządzeń pomiarowych z odczytem zdalnym. Do tej pory dla nowych budynków wielorodzinnych wymogiem dyrektywy EED oraz polskiej ustawy [2] było zapewnienie indywidualnego rozliczenia zużycia mediów. Dotyczyło to także tych odbiorców, którzy nie są stroną umowy z dostawcą ciepła (standard w budynkach wielorodzinnych). Obecnie stopniowo wprowadza się nowe wymogi, na przykład dotyczące odczytu zdalnego.

Nowe urządzenia pomiarowe z odczytem zdalnym

Natomiast od 25 października 2020 roku nowo instalowane liczniki (urządzenia pomiarowe) muszą dawać możliwość zdalnego odczytu ich wskazań. Dyrektywa nie określa, w jaki sposób ma być realizowany taki odczyt. Wynika z tego, że zarządca może wybrać, czy użyć technologii bezprzewodowych (radiowych) czy przewodowych. Nowe urządzenia coraz częściej mają w standardzie wbudowany moduł komunikacyjny. Urządzenia starsze można doposażyć w nakładki do odczytu radiowego lub w moduły komunikacyjne.

Informacja dla użytkownika bez “własnej prośby”

Urządzenia pomiarowe powinny dawać możliwość odczytu zdalnego z jeszcze jednego powodu. Otóż dyrektywa EED [1] określa także obowiązek raportowania do użytkowników o zużyciu mierzonych mediów. Obecnie użytkownik może uzyskać takie informacje w ujęciu kwartalnym, na własną prośbę. Jednak już od 1 stycznia 2022 roku, każdy użytkownik będzie otrzymywał taki raport co miesiąc. Trudno wyobrazić sobie comiesięczne wzrokowe odczyty liczników, kiedy obecne odczyty (prowadzone na przykład raz na rok lub raz na pół roku) powodują duże problemy organizacyjne.

Sprawdź, jakie problemy może powodować odczyt zdalny wodomierzy!

Za sześć lat – wszystkie urządzenia pomiarowe z odczytem zdalnym

Zapewnienie możliwości odczytu zdalnego na razie wymagane jest tylko dla urządzeń nowo instalowanych. Ale uwaga, dyrektywa przewiduje podobny wymóg dla wszystkich zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Możliwość zdalnego odczytu dla wszystkich urządzeń będzie wymagana do 1 stycznia 2027 roku. Dla zarządców budynków oznacza to dwie możliwości:

  • wymiana urządzeń na zgodne z dyrektywą przy najbliższej legalizacji wtórnej (należy ją przeprowadzać co 5 lat) [3];
  • doposażenie urządzeń w nakładki radiowe lub moduły komunikacyjne.

Akty prawne

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).

Zdjęcie główne na lic. CC0 pochodzi z portalu PxHere

Warto przeczytać także:

Leave a Comment