Epidemia COVID-19 i branża. Pierwszy rok razem

Epidemia COVID-19 i branża. Pierwszy rok razem

20 marca 2020 roku ze skutkiem natychmiastowym ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Od tego dnia w Polsce oficjalnie trwa epidemia COVID-19. A my próbujemy radzić sobie z lockdownem, obostrzeniami, dystansem społecznym… Padło słowo „próbujemy”? Okazuje się, że branża instalacyjna radzi sobie naprawdę dobrze!

Co kwartał Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przedstawia obszerne opracowanie o rynku grzewczo-instalacyjnym w Polsce. Raport z IV kwartału 2020 roku jest jednocześnie portretem „Branża a epidemia COVID-19”.

Epidemia COVID-19 przyniosła branży spadek, ale nie dramatyczny

W branży instalacyjno-grzewczej ostatni kwartał roku jest zwykle kontynuacją szczytowej sprzedaży urządzeń i elementów instalacji grzewczych z drugiego kwartału, ale z lekką tendencją spadkową. Choć w tym roku dynamika sprzedaży w większości grup produktowych (ale nie we wszystkich) była wyraźnie osłabiona – tradycyjna tendencja się utrzymała. Jednocześnie trzeba odnotować, że pojawiają się już pierwsze spadki zarówno wśród producentów, jak i w hurtowniach i u instalatorów. Zaczęły się trudności w planowaniu, pogłębiająca się niepewność kondycji rynku, związana ze zdolnością nabywczą klientów i nastrojami powodowanymi przez pandemię.

IV kwartał – chwila grozy

Jednocześnie respondenci niemal zgodnie twierdzą, że pandemia nie miała i nie ma większego wpływu na wyniki ich firm. Świadczą o tym choćby osiągnięte wzrosty obrotów w całym 2020 roku. Groźba poważnego załamania pojawiła się w dopiero w IV kwartale 2020 roku. Jak podaje SPIUG, jeszcze początek IV kwartału był obiecujący. Po wakacjach klienci – już całkiem oswojeni z życiem w stanie pandemii – wrócili z urlopów gotowi na realizację inwestycji modernizacji i i prac wykończeniowych w nowych budynkach. Ze względu na inflację woleli inwestować niż trzymać pieniądze w bankach. Po początkowym ożywieniu nastąpiło widmo krachu. 19 września 2020 r. nastąpiło przekroczenie „magicznej granicy”. Tego dnia odnotowano 1002 nowe zachorowania (kto jeszcze pamięta te czasy 500-600 nowych zachorowań dziennie?). Od tamtego momentu dynamika zachorowań zaczęła rosnąć naprawdę dramatycznie… SPIUG zaczął otrzymywać sygnały od instalatorów, że klienci odwołują umówione wcześniej prace. Powodowała nimi obawa o zarażenie i ogólna prewencja przeciwpandemiczna.

Przezornie, choć czasem w kłopotach

Dziś instalator zajmujący się małymi instalacjami jest praktycznie rozchwytywany i ma pełne pakiety zamówień na cały 2021 rok. Pandemia spowodowała natomiast, że praktycznie ustały inwestycje w modernizacje pensjonatów i hoteli oraz inne, także w zakresie instalacji wewnętrznych. Dlatego gorzej jest w firmach zajmujących się budową sieci zewnętrznych czy wymianami. Podobnie dane pokazujące trendy w budownictwie mieszkaniowym sugerują pewną ostrożność w planowaniu obrotów dla branży instalacyjno-grzewczej za najbliższe 1,5 roku czy 2 lata – pomimo, że liczba potencjalnych do wyposażania w instalację grzewczą mieszkań jest dalej wysoka. Dość ciekawie wygląda sytuacja w zakresie płatności. Pod koniec roku można mówić o dobrej sytuacji branży instalacyjnej i budowlanej. Epidemia COVID-19 wpłynęła na przezorność producentów, hurtowników i instalatorów i dobrym zarządzaniu zyskami z ostatnich lat dobrej koniunktury.

Czyste Powietrze (zasadniczo) sprzymierzeńcem branży

Zwykle IV kwartał to czas „dobijania” obrotów. Ponieważ firmy w pierwszych trzech kwartałach osiągnęły dobre wyniki i zamknęły roczne plany sprzedaży, mogły nie walczyć o podwyższanie obrotów. Do końca roku można było nie wstrzymywać prac instalacyjnych – sprzyjała temu łagodna zima i rosnące zainteresowanie wymianą starych urządzeń grzewczych. Pomogły fundusze gminne, regionalne czy krajowe. Sprzymierzeńcem branży stał się usprawniony w maju 2020 r., program Czyste Powietrze NFOŚiGW. Jednocześnie SPIUG zwraca uwagę na to, że inwestorzy prywatni stali się bardzo wrażliwi na takie programy. Widać to w wypadku kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, ale coraz częściej także w wypadku pomp ciepła. Do tej pory rozwijały się stabilnie bez spektakularnych programów wsparcia.

Epidemia COVID-19 a struktura sprzedaży

W trakcie roku zmieniała się struktura sprzedaży. Powoli stabilizował się rynek kotła średniej mocy, a rynek kotła powyżej 300 kW wykazywał niewielkie spadki. Potwierdziły się informacje dochodzące z rynku urządzeń o większych mocach – o wstrzymywaniu zamówień urządzeń o większej mocy, co by wskazywało na ich przesunięcie w czasie. W pompach ciepła małej mocy odnotowano znaczne przyrosty, szczególnie w wypadku powietrznych pomp ciepła – pozwoliło to utrzymać wartościowy wzrost sprzedaży i przekroczenie planów.

W przypadku gazowych konwencjonalnych kotłów wiszących wzrost w IV kwartale 2020 roku osiągnął poziom ok. 20% w przeciwieństwie do ciągłych spadków w tej grupie produktowej, co przy stagnacji w wiszących kondensacyjnych kotłach gazowych pozwoliło na łączny 1% wzrost w całej grupie gazowych kotłów wiszących.

Rośnie coraz bardziej zainteresowanie ogólnie wykorzystaniem OZE na cele grzewcze. Zmniejszyła się utrzymująca się od połowy 2019 roku tendencja spadkowa w grupie kolektorów słonecznych. Spadek wyniósł 17%, ale w dalszym ciągu punktem odniesienia jest rekordowy 2019 rok. Także producenci kotłów na paliwa stałe chwalili się dwucyfrowymi wzrostami na poziomie od 10 do 25%, dzięki wzrostom sprzedaży kotłów na pelet, ponieważ w grupie kotłów na węgiel nastąpiły dalsze spadki, chociaż nie tak duże jak na początku roku.

Oto jak radziły sobie poszczególne grupy produktowe w porównaniu do 2019 roku.

 • Gazowe kotły wiszące ogółem +10%
 • Gazowe kotły wiszące kondensacyjne +11%
 • Gazowe kotły wiszące konwencjonalne -12%
 • Gazowe kotły stojące ogólnie +2%
 • Gazowe kotły stojące kondensacyjne +6%
 • Gazowe kotły stojące konwencjonalne -51%
 • Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u +9%
 • Olejowe kotły stojące ogólnie -29%
 • Olejowe kotły stojące kondensacyjne -16%
 • Olejowe kotły stojące konwencjonalne -47%
 • Kotły na paliwa stałe b/d
 • Kolektory słoneczne -44%
 • Pompy ciepła +99%
 • Zasobniki i bufory -2%

Od redakcji: ogromne wyrazy uznania za tradycyjnie kompleksowe i rzeczowe opracowanie dla Prezesa SPIUG, Janusza Starościka.

Przeczytaj pełen raport Podsumowanie rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce w IV kwartale 2020

Zobacz tematy COVID-19 poruszone w Strefie Instalatora

Zobacz także: Pracownik chory na COVID-19. Czy można ujawnić jego dane innym pracownikom?

Warto przeczytać także:

Leave a Comment