Rejestr instalatorów a ochrona danych osobowych

Rejestr instalatorów a ochrona danych osobowych

Chcesz „zrobić” certyfikat personalny albo certyfikat instalatora OZE? Pamiętaj, że Urząd Dozoru Technicznego prowadzi rejestr instalatorów certyfikowanych w ramach swojej działalności. Część z tych informacji jest jawna i publicznie dostępna na stronach UDT. Dotyczy to zarówno certyfikatów personalnych, jak i certyfikatów instalatorów OZE.