Drenażowa czy biologiczna? Jak wybrać oczyszczalnię przydomową

Drenażowa czy biologiczna? Jak wybrać oczyszczalnię przydomową

Drenażowa czy biologiczna? Odpowiedź na to pytanie zależy nie tylko od zasobności portfela inwestora. Ważne są także czynnik związane z działką. Mowa tu na przykład o rodzaju gruntu czy możliwych odległościach od innych obiektów.

Czynniki decydujące o wyborze rodzaju oczyszczalni przydomowej

Przed porównaniem konkretnych modeli pod względem wielkości, parametrów, jakości czy certyfikatów, należy stwierdzić, jakie są możliwości montażu oczyszczalni na działce. Na kwestię tę wpływ mają:

  • przepuszczalność gruntu,
  • poziom wód gruntowych,
  • odległości od innych obiektów (studnie, budynki, granice działki, ale też drzewa).

Drenażowa czy biologiczna? Ważna przepuszczalność gruntu!

Oczyszczalnie drenażowe, oparte o rozsączanie i podczyszczanie odpływu z osadnika gnilnego w gruncie, można montować tylko w gruntach dobrze przepuszczalnych. Warstwa grubego kruszywa (np. żwir) i piasku umożliwia nie tylko prawidłowe rozsączanie. Stanowi także filtr biologiczny, oparty o bakterie tlenowe. Dla gruntów nisko przepuszalnych oferowane są pakiety drenażowe i tunele rozsączające. W tym wypadku trzeba jednak sprawdzić, czy dany grunt spełnia wymogi stawiane przez dostawcę takich rozwiązań. Grunt nieprzepuszczalny nie daje możliwości rozsączania, ale i i utworzenia wspomnianej wcześniej błony biologicznej. Oczyszczalnię biologiczną, zamkniętą w zbiorniku (dla której trzeba zapewnić odpływ oczyszczonej wody na przykład przez studnię chłonną), można montować na każdym gruncie.

Poziom wód gruntowych

Dno rur rozsączających oczyszczalni musi znajdować się powyżej poziomu wód gruntowych. Można spotkać różne zalecenia – od 1,5 do 2 m odległości między dnem rury a lustrem wody gruntowej. Jeśli odległość jest za mała, można rozważyć budowę tzw. kopca rozsączającego. Oznacza to, że nie będziemy mogli drenażu pod powierzchnią ziemi i jedynym wyjściem okaże się budowa specjalnego kopca rozsączającego. Jeżeli grunt jest przeważnie gliniasty, poleca się zastosowanie specjalnych pakietów drenażowych i tuneli rozsączających. Wód gruntowych nie powinno być do głębokości ok. 2 metrów ponieważ tylko wtedy uda nam się zakopać rury do drenażu

Dylemat „drenażowa czy biologiczna” a odległości

Trzeba zachować, zgodnie z Warunkami Technicznymi [1], odpowiednie odległości od obiektów, takich jak budynki czy inne instalacje, ale także na przykład drzewa:

  • 30 m od studni z wodą pitną do obszaru z drenami;
  • 5 m od drenażu do budynku gospodarstwa domowego;
  • 3 m odległości drenażu od drzew;
  • 2 m od granicy działki lub drogi.

Oczyszczalnia biologiczna nie ma drenażu, dlatego wymagane odległości stanowią tu mniejsze wyzwanie.

Z montażem oczyszczalni przydomowej mogą być związane także problemy z formalnościami.

Akt prawny

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment