Nowe „Czyste Powietrze” – pompy ciepła

Nowe "Czyste Powietrze" - pompy ciepła

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje nowe „Czyste Powietrze”. Można otrzymać wyższe kwoty dotacji. Choć NFOŚiGW kładzie znaczny nacisk na kompleksową termomodernizację i audyt energetyczny, widać także podwyższenie dotacji na wymianę poszczególnych urządzeń. Dotyczy to także pomp ciepła.

Nowe „Czyste Powietrze” premiuje pompy ciepła wśród urządzeń grzewczych. Przewidziano na nie wyraźnie wyższą niż dla kotłów grzewczych intensywność dofinansowania i samą kwotę dotacji. Dofinansowanie w programie można uzyskać na praktycznie każdy rodzaj pompy ciepła. Muszą być to jednak urządzenia nowe, dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej (znak CE) oraz mające dokumentację zgodną z odpowiednimi rozporządzeniami europejskimi – kartę produktu, etykietę efektywności energetycznej, instrukcję czy DTR.

Nowe „Czyste Powietrze” a pompy ciepła

W przypadku pomp powietrze/powietrze muszą zostać spełnione wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+ (dla klimatu umiarkowanego). W przypadku pomp powietrze/woda muszą zostać spełnione wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+ (dla temperatury zasilania 55oC). Dodatkową kwotę dofinansowania na poziomie podstawowym można uzyskać dla pompy ciepła powietrze/woda, wybierając rozwiązania o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (tj. A++ zamiast A+).

poziompodstawowypodwyższonynajwyższy
gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznejdo 55% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 28 tys. złdo 80% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 40,7 tys. złdo 100% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 50,9 tys. zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznejdo 55% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 19,4 tys. złdo 80% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 28,1 tys. złdo 100% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 35,2 tys. zł
pompa ciepła powietrze/wodado 40% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 12,6 tys. złdo 70% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 22 tys. złdo 100% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 31,5 tys. zł
pompa ciepła powietrze/powietrzedo 40% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 4,4 tys. złdo 70% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 7,8 tys. złdo 100% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do do 11,1 tys. zł
Tabela 1. Maksymalne dotacje na pompę ciepła w programie “Czyste Powietrze”

Nowe poziomy dofinansowania

Najwyższe poziomy dofinansowania uwzględniają kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją PV. Wyniosą one:

  • 66 tys. zł dla poziomu podstawowego (czyli kiedy roczny dochód wnioskodawcy wynosi do 135 tys. zł),
  • 99 tys. zł dla poziomu podwyższonego (dochód maksymalny na osobę do 1894 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 2651 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych)
  • 135 tys. zł dla poziomu najwyższego (dochód maksymalny na osobę do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i 1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych).

Warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w tym audycie. Na audyt także będzie można uzyskać dodatkową dotację w wysokości 1200 zł. Należy jednak wybrać ten wariant wskazany w audycie, który gwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku o min. 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh/m2/rok. Jednocześnie koszt audytu nie wlicza się do limitu maksymalnej kwoty dotacji.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment