Szczelność przewodów wentylacyjnych

Szczelność przewodów wentylacyjnych

Szczelność przewodów wentylacyjnych ma znaczenie dla wydajności i efektywności energetycznej niezależnie od wielkości instalacji. Dlatego należy zwracać uwagę na szczelność przewodów na przenikanie powietrza. Obecnie na rynku dostępne są dwie klasyfikacje szczelności dla przewodów wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny spełniać normy wyrobów w zakresie szczelności na przenikanie powietrza. W Europie istnieją dwa sposoby klasyfikacji szczelności powietrznej (air tightness) przewodów wentylacyjnych.

Szczelność przewodów wentylacyjnych – klasy od A do D

Klasyfikacja szczelności od A do D oparta jest na normach wyrobów dla przewodów okrągłych, prostokątnych i niemetalowych:

  • okrągłe metalowe: PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym;
  • prostokątne metalowe: PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności;
  • z innych materiałów: PN-EN 17192 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody niemetalowe. Wymagania i metody badań.

Przewody dostępne na rynku w większości mają klasę szczelności co najmniej C, a nie brakuje także rozwiązań o najwyższej klasie szczelności D. Należy zwrócić uwagę, że o klasie szczelności całej instalacji decyduje także szczelność połączeń przewodów i zaworów wentylacyjnych. Ich wykonanie powinno zapewniać co najmniej klasę C. Umożliwiają to np. odpowiednio dobrane i wykonane puszki i skrzynki rozprężne.

Klasyfikacja według dyrektywy EPBD

W standaryzacji europejskiej wprowadzono także klasy szczelności ATC (ang. Air Tightness Class) oparte na wymaganiach dyrektywy EPBD i zawarte w normie PN-EN 16798-3 Charakterystyka energetyczna budynków. Wentylacja budynków. Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4). Klasy te nadaje się w oparciu o badania według normy PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. System przewodów może mieć klasę od ATC 7 (klasa najniższa) do ATC 1 (klasa najwyższa). 

Zestawienie klas szczelności

Dotychczasowe klasy szczelności C i D odpowiadają klasom ATC3 i ATC 2. Klasa ATC 1 nie ma odpowiednika we wcześniejszej klasyfikacji. Dotychczasowe klasy będą także wygaszane na rzecz klasyfikacji ATC.

klasa szczelności
wg normy PN-EN 16798-3 [6]
klasa szczelności
wg dotychczasowych norm
graniczny wyciek powietrza fmax (m³/s)
(pt – ciśnienie testowe)
ATC 3C0,003 • pt0,65• 10-3
ATC 2D0,001 • pt0,65 • 10-3
ATC 1– 0,00033 • pt0,65• 10-3
Tabela. Przykładowe odpowiedniki klas szczelności według normy PN-EN 16798-3 i dotychczasowych norm

Zdjęcie główne: tester szczelności przewodów wentylacyjnych. Fot. Lindab

Leave a Comment