Co z przyłączami gazowymi w 2022 roku? Polska Spółka Gazownictwa mówi

Co z przyłączami gazowymi w 2022 roku? Polska Spółka Gazownictwa mówi

Polska Spółka Gazownictwa zapewniła, że “pozyska środki” na wykonanie nowych przyłączy gazowych do domów w 2022 r. Osoby, które ostatnio otrzymały odmowy przyłączenia do sieci gazowej, zostaną w najbliższym czasie poinformowane przez Polską Spółkę Gazownictwa o możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.

Kotły gazowe kondensacyjne nieodmiennie mają najwyższy udział wśród urządzeń wnioskowanych w programie “Czyste Powietrze”. Stanowią aż 43,63% urządzeń, o których wymianę wnioskują osoby korzystające z tego programu. Na początku tego roku złą wiadomością okazały się więc odmowy przyłączania nowych odbiorców do sieci gazowej. Odpowiedzialna za przyłączenia Polska Spółka Gazownictwa informowała, że wyczerpała środki na przyłącza na lata 2022-2023. Ogłosiła, że wobec tego w tych latach nie podpisze nowych umów.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Polski Alarm Smogowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwo Klimatu zgodnie oceniły, że wpłynie to źle na realizację programu “Czyste Powietrze”. W regulaminie “Czystego Powietrza” wprowadzono nowy zapis. Uwzględnia on możliwość opóźnienia inwestycji w przypadku problemu z przyłączem. Inwestorzy zaczynali poszukiwać pomocy prawnej, a niektórzy także innych rozwiązań technicznych dla swoich nieruchomości. Polska Spółka Gazownictwa ogłosiła, że poszukuje środków, które umożliwią wyjście z tego impasu.

Polska Spółka Gazownictwa ogłasza pozyskanie środków

18 lutego spółka ogłosiła, że pozyska środki. Podała też, że klienci, którzy na początku tego roku otrzymali odmowy, uzyskają informacje o możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Spółka nie ujawnia, skąd mają pochodzić dodatkowe fundusze. Można przypuszczać, że ich pozyskanie wiąże się ze stopniowym uspokajaniem sytuacji na rynku. Nastąpiło ono po wejściu w życie ustawy zamrażającej ceny gazu. Na razie wiadomo, że przyłączenia dotyczą osób, które już złożyły wnioski w tym roku i otrzymały odmowy. Nie określono natomiast, czy funduszy wystarczy dla wszystkich zainteresowanych przyłączeniami w tym i kolejnym roku.

Sprawdź także:

  1. Polska Spółka Gazownictwa: informacja dotycząca procesu przyłączania klientów
  2. Regulamin programu “Czyste Powietrze”, uwzględniający niedotrzymanie terminu inwestycji z powodu opóźnienia realizacji przyłącza gazowego po stronie operatora

Źródło zdjęcia: Ogrodzenia ISS Polska

Warto przeczytać także:

Leave a Comment