Ogrzewanie na wodór. Kotły H2Ready i działania krajowe

ogrzewanie na wodór

Nowe gazowe kotły kondensacyjne coraz częściej przystosowane są spalania gazu ziemnego z domieszką wodoru (np. 20%). Trwają też prace nad kotłami, które mogą być zasilane czystym wodorem. Kiedy ogrzewanie na wodór rzeczywiście pojawi się w polskich budynkach?

W 2050 r. UE ma osiągnąć neutralność klimatyczną [1]. Ma temu służyć m.in. powszechne zastosowanie do ogrzewania gazów, których spalanie nie powoduje emisji CO2 (tzw. gazy zdekarboniowane lub zielone). Według obecnego stanu wiedzy będzie to przede wszystkim wodór (H2). Docelowo gaz ten ma przejąć rolę, które dziś w ogrzewaniu budynków pełni gaz ziemny. Samo wprowadzenie 20% wodoru do sieci gazu ziemnego zmniejszyłoby emisję CO₂ o około 7% rok po roku.

Ogrzewanie na wodór – przygotowania producentów kotłów

Do dekarbonizacji przygotowują się już producenci kotłów gazowych. Wprowadzane na rynek gazowe kotły kondensacyjne coraz częściej mają oznaczenie H2Ready (“gotowe na wodór”). Takie urządzenie jest przystosowane do łatwego przestawienia ze spalania gazu ziemnego na spalanie gazu ziemnego domieszką wodoru (do 20-30%).  Trwają też prace nad kotłami przystosowanymi do spalania czystego (100%) wodoru [2]. Mają one trafić na rynek jako urządzenia na gaz ziemny (lub na mieszankę gaz ziemny + metan), również łatwe do przezbrojenia na kotły w pełni wodorowe. Takie przezbrojenie ma być prostym zadaniem dla przeszkolonego serwisanta. Na razie kotły 100% H2 pracują w Europie instalacjach eksperymentalnych, gdzie m.in. odbywają się testy działania urządzeń domowych (np. kuchenek) oraz szczelności instalacji [3].

Nowoczesna technologia gazowych kotłów kondensacyjnych pozwala na wykorzystanie mieszanek gazu z udziałem do 20% wodoru. Rozwiązania te pasują zarówno do nowo wybudowanych budynków, jak i budynków poddawanych renowacji, a jednocześnie pozwalają na optymalne wykorzystanie istniejącej już infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu nawet po stosunkowo niewielkiej modernizacji. Branża grzewcza opracowuje szeroką gamę produktów z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, które będą działać w zasilaniu 100% wodorem – co dotyczy zarówno ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej, co będzie wymagało odpowiedniej infrastruktury. Na rynku są już obecnie ogniwa paliwowe, które są w stanie funkcjonować w zasilaniu 100% wodorem.

Janusz Starościk, prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Ogrzewanie na wodór a działania krajowe

Jak widać, rynek urządzeń grzewczych traktuje sprawę przejścia na ogrzewanie na wodór poważnie. Ma też pierwsze propozycje dla odbiorców. Jednak drugą stroną medalu jest kwestia produkcji i przesyłu wodoru. W Europie widać tendencje, by do transportu wodoru wykorzystać istniejące gazu ziemnego. Jest to możliwe, o ile (jak napisano w Polskiej Strategii Wodorowej) są one przystosowane do transportu domieszki wodoru [4]. Zgodnie z dyrektywą UE [5], sieć gazowa powinna być gotowa na tłoczenie gazów odnawialnych, w tym właśnie wodoru. W Polityce energetycznej Polski zapisano cel, żeby do 2030 r. osiągnąć zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów innych niż ziemny (gazy zdekarbonizowane: biometan, wodór) [6].

Polska Strategia Wodorowa przewiduje do 2025 m.in. zbadanie istniejącej infrastruktury gazowej pod kątem możliwości tłoczenia wodoru i przesyłu mieszanin wodoru z gazem. W planach jest także zbadanie, jaki sposób przesyłu wodoru będzie dla Polski najlepszy. Natomiast do 2030 r. mają rozpocząć się konkretne działania: dostosowanie wybranych odcinków sieci gazowej do przesyłu i dystrybucji wodoru domieszkowanego do gazu oraz powstanie nowej infrastruktury.

Wodór do celów grzewczych powinien być głównie “zielony”, czyli powstawać w procesie elektrolizy wody, zasilanego energią pochodzącą z OZE. Dziś wodór “zielony” stanowi zaledwie 4% produkcji tego gazu. Jednym z celów strategii wodorowej będzie więc wypracowanie „zielonej” produkcji. Polska ma tu spory potencjał – obecnie jest piątym na świecie i trzecim w UE producentem wodoru.

Akty prawne i inne ciekawe źródła

  1. Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. COM/2018/773 final.
  2. Kocioł wodorowy Baxi Heating
  3. UK’s first hydrogen heating demonstration takes place (materiał w j. angielskim).
  4. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. (projekt).
  5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r.).
  6. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r

Zdjęcie główne: Baxi Heating (grupa BDR Thermea)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment