Epidemia a wjazd obywateli Ukrainy do Polski. Aktualna sytuacja

Epidemia a wjazd obywatela Ukrainy do Polski

Rosnąca liczba zakażeń COVID-19 sprawia, że pracodawcy martwią się o możliwość przyjazdu do Polski obywateli Ukrainy. Informujemy zatem o aktualnej sytuacji dotyczącej możliwości przyjazdu obywateli Ukrainy do Polski – od strony obostrzeń związanych z epidemią. Obecnie możliwy jest wjazd obywateli Ukrainy do Polski [stan na 03.11.2021].

Wjazd obywateli Ukrainy do Polski regulowany jest przez aktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obecnie do Polski mogą wjechać wszyscy obywatele Ukrainy, także w celach turystycznych. Dotyczy to także osób, które jeszcze nie mają dokumentów uprawniających do pracy w Polsce.
Sprawdź, jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy).

Wjazd obywateli Ukrainy do Polski a kwarantanna

Osoby te przekraczają w Polsce także granicę zewnętrzną UE. Nie muszą one mieć negatywnego wyniku testu na COVID-19. Jednak podlegają wówczas obowiązkowi odbycia dziesięciodniowej kwarantanny.

§2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana: […]
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Zaszczepienie wjeżdżają bez kwarantanny

Z tej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione. Muszą mieć ze sobą zaświadczenie o zaszczepieniu (tzw. paszport COVID-owy) szczepionką dopuszczoną do obrotu na terenie UE. Szczepionki dopuszczone do obrotu na terenie UE wskazuje na swoich stronach Państwowy Zakład Higieny.

§3. 2. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:

14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej […]

Osoby, które nie podlegają kwarantannie, nie muszą dodatkowo wykonywać testu na COVID-19.

Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 854) wraz ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1754).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment