Dotacje do pomp ciepła. Nowości w programach wsparcia wymian i zakupów urządzeń grzewczych

Dotacje do pomp ciepła

Dotacja dla właścicieli domów – a szczególnie dotacje do pomp ciepła – od 2022 r. będą dotyczyły większej grupy osób. Będą to nie tylko osoby wymieniające stare źródło ciepło w domach jednorodzinnych. Ruszą dodatkowe komponenty w “Czystym powietrzu” oraz nowy program wsparcia dla budujących domy “Moje ciepło”.

Dotacje do pomp ciepła dla właścicieli domów nowo budowanych

W programie “Czyste powietrze” dotacje otrzymują tylko osoby wymieniające stare źródła ciepła. Wiele osób budujących domy było niezadowolonych z braku dotacji dla budynków nowych. W 2022 r. ma się pojawić taka możliwość – jednak mają to być tylko dotacje do pomp ciepła. Dofinansowania ma zapewnić “Moje ciepło” – program dotacji rządowych do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach, prowadzony przez NFOŚiGW.

Dotację mogą otrzymać właściciele i współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wyposażenie ich w pompy ciepła – najlepiej gruntowe, ale także powietrzne. Zasady mają być proste. Do wyczerpania środków każdy, kto złoży prawidłowy wniosek otrzyma dotację w wysokości 30% kosztów zakupu i montażu nowej pompy ciepła, jednak o wartości nie wyższej niż 7 tys. zł (dla pomp ciepła powietrze/woda) lub 21 tys. zł (dla gruntowych pomp ciepła). 

Przegląd pomp ciepła - produkty

Dofinansowanie ma zależeć nie tylko od rodzaju pompy ciepła, ale także od stanu technicznego nowego budynku. Chodzi o wartość rocznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację oraz na produkcję c.w.u. (wskaźnika EP). Wartość ta ma być niższa niż dla standardu WT 2021,czyli niż 70 kWh/(m2・rok). W pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu EP ma wynosić do 63 kWh/(m2・rok), a w kolejnych latach – do 55 kWh/(m2・rok).

Środki w programie “Moje ciepło” będą pochodzić z II transzy wypłat z Funduszu Modernizacyjnego na lata 2021-2030. Całkowity budżet tej transzy wynosi 8,1 mld. Na razie nie wiadomo jednak, jaka część tych środków będzie przeznaczona na “Moje ciepło”. Wsparcie dla pomp ciepła wynika z oszacowań, że dla spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu udział pomp ciepła w źródłach ciepła w domach mieszkalnych powinien wynieść ok. 40% w 2030 r.

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny
Program “Moje Ciepło” jako element II transzy środków Funduszu Modernizacyjnego

Dotacje do pomp ciepła i nie tylko dla domów wielorodzinnych

W 2022 roku ruszy ogólnopolski program wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Uruchomienie programu odbędzie się na podstawie wniosków wyciągniętych z wcześniejszych pilotaży. Pilotaże przeprowadzono w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku, a także na Dolnym Śląsku.

Na Dolnym Śląsku wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych (3-20 lokali) mogą ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowania może wynieść od 40 tys. zł do 340 tys. zł. Wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego – bez kryterium dochodowego. Dofinansowanie może dotyczyć także właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Co ciekawe, wyższe dotacje przewidziano dla mieszkańców 30 gmin graniczących z Republiką Czeską.

Dotacja 90% dla najuboższych

Dla osób ubogich energetycznie – właścicieli domów jednorodzinnych – przewidziano od 2022 r. dotacje do 90%. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie termomodernizacji, a także likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne.

Dotacja do spłaty kredytu antysmogowego

W połowie 2021 r. ruszył nowy instrument – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego (kredytu antysmogowego). Będzie go można uzyskać na przedsięwzięcia zgodne z programem “Czyste Powietrze”. Pożyczkę obejmie gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, co ma umożliwić lepsze warunki finansowania. Inwestor, składając wniosek o kredyt, będzie mógł złożyć także wniosek o dotację na częściową jego spłatę. Banki będą przekazywać wnioski do WFOŚiGW. Zatem z punktu widzenia obywatela, ma to być formuła „jednego okienka”.

Dowiedz się, jak wygląda ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu.

Do obsługi tej funkcji już zgłosiły się: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB. Na realizację tej części “Czystego Powietrza” przewidziano w latach 2021-2022 1,5 mld zł.

Zdjęcie główne

Daikin – pompa ciepła Altherma

Warto przeczytać także:

Leave a Comment