„Czyste Powietrze” na kredyt. Ścieżka bankowa

Ścieżka bankowa

Wymiana źródła ciepła i inne prace termomodernizacyjne zwykle są kosztowne. Dlatego w programie rządowym „Czyste Powietrze” ruszyła tzw. ścieżka bankowa. Chodzi o nabór wniosków o dotację na częściową spłatę pożyczki bankowej zaciągniętej na cele określone w programie „Czyste Powietrze”. Pożyczka może wynosić do 100 tys. zł.

Ścieżka bankowa umożliwia uzyskania kredytu na przedsięwzięcie realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze” z dotacją na spłatę części tego kredytu. Kredyt z dotacją można uzyskać w bankach, które przystąpiły do programu (lista na końcu). Kredyt musi w co najmniej 95% pokrywać koszty kwalifikowane, w całości być przeznaczony na inwestycję zgodną z „Czystym Powietrzem”, a także zostać wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. W uproszczeniu procedura wygląda następująco:

  1. Złożenie w banku wniosku o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – także wniosku o dotację z programu „Czyste Powietrze”;
  2. Bank – złożenie wniosku o dotację do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  3. Bank – po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji wypłata kredytu (nieco inaczej jest w przypadku kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK);
  4. Realizacja inwestycji w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację + złożenie wniosku do wfośigw o rozliczenie dotacji;
  5. Wfośigw – wypłata dotacji po weryfikacji dokumentów zakupowych na rachunek kredytu (zaksięgowanie na spłatę).

Banki oferujące Kredyt Czyste Powietrze (stan na 20.07.2021): Bank Ochrony Środowiska, Alior Bank.

Ścieżka bankowa – inne warunki dofinansowania

Uwaga, część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej jest inna niż dla zwykłej ścieżki (patrz tabela).

WFOŚIGWbank
rozpoczęcie przedsięwzięciado 6 miesięcy przed złożeniem wnioskuod daty złożenia wniosku
okres realizacji30 miesięcy od dnia złożenia wniosku18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
rozliczenie wnioskumaksymalnie w trzech częściachpo zakończeniu przedsięwzięcia
korekta wniosku (jeśli są braki formalne)możliwaniemożliwa, jednak można złożyć wniosek ponownie

Gwarancja – lepsze warunki kredytu

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” daje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG) prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki temu, banki mogą dać bardziej korzystne warunki kredytu. O możliwości udzielenia gwarancji decyduje bank, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy. Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu.

Zobacz więcej materiałów o programie „Czyste Powietrze”.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment