Modernizacja instalacji gazowej z systemem Profipress G

Modernizacja instalacji gazowej z systemem Profipress G

Modernizację instalacji gazowej lub jej przebudowę najlepiej przeprowadzić z wykorzystaniem połączeń zaprasowywanych. System połączeń zaprasowywanych dedykowanych instalacjom gazowym Profipress G pozwala skrócić czas wykonania instalacji nawet o połowę. Jednocześnie unikamy ryzyka zaprószenia ognia czy uszkodzenia ścian.

materiał Partnera Strefy Instalatora – firmy Viega


System Profipress G firmy Viega obecny jest na rynku polskim od 2010 roku, zapewniając szybkie i bezpieczne wykonanie połączeń zaprasowanych w instalacjach gazowych. Główne zalety – bezpieczeństwo i czas montażu nawet o 50% krótszy w porównaniu do lutowania – doceniają nie tylko wykonawcy. Dzięki technice zaprasowywania, modernizacja instalacji gazowej stanowi mniejszą uciążliwość dla mieszkańców, a przerwa w eksploatacji zostaje skrócona do minimum.

Montaż w systemie Profipress G – zdecydowanie łatwiejszy i szybszy niż lutowanie – zapewnia większą wydajność i szybszą pracę. Fot. Viega

System Profipress G wykorzystujemy z powodzeniem zarówno przy nowych projektach, jak i w instalacjach modernizowanych. Jednym z kluczowych argumentów jest bezpieczeństwo. Nie używamy tutaj gazów i palnika, więc mamy pewność że podczas montażu nie dojdzie do uszkodzenia ścian lub innych elementów wyposażenia budynku. Co więcej, po zakończeniu pracy połączenia zaprasowywane na miedzianych rurach wyglądają bardzo estetycznie, a w dzisiejszych czasach ma to istotne znaczenie dla zleceniodawcy

Patrycjusz Pawłowicz, firma wykonawcza EDA

Dla instalatorów korzystna jest także łatwość prac w systemie zaprasowywanym. Nawet po krótkim przeszkoleniu instalator może pracować samodzielnie, bez ryzyka błędu. system zaprasowywany oznacza także niższe zapotrzebowanie na narzędzia.

Modernizacja instalacji gazowej szybka i bezpieczna

Profipress G służy do łączenia rur miedzianych o średnicach od 12 do 54 mm zgodnych z normą PN-EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. Profipress G sprawdzi się także w warunkach utrudnionych oraz przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych zasilanych z przydomowych zbiorników LPG. System firmy Viega nadaje się także do przewodów oleju opałowego i napędowego.

Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa montażu, szczelności i trwałości. Przejścia gwintowane i łączniki specjalne wykonuje się z wytrzymałego brązu. Na trwałość i szczelność wpływa także wysokiej jakości element uszczelniający z HNBR oraz prostota wykonania. Kształtka zostaje po prostu nasunięta na rurę na oznaczoną głębokość. Następnie zaprasowuje się ana elektrohydraulicznie za pomocą zaciskarki, co trwa dosłownie kilka sekund. Pomyłkom instalatora zapobiega wyraźne, żółte oznakowanie komponentów.

Złączki Profipress G mają uszczelkę z HNBR, a żółte oznakowanie wyklucza możliwość pomyłki z innymi systemami Viega. Fot. Viega

Maksimum bezpieczeństwa gwarantuje profil SC-Contur. Dzięki temu rozwiązaniu, podczas scentralizowanej próby szczelności (od 22 mbar do 3 bar) następuje natychmiastowe wykrycie każdego omyłkowo niezaprasowanego połączenia. Eliminuje to konieczność czasochłonnej kontroli wzrokowej. Zakres ciśnienia dla przeprowadzenia próby dla mediów gazowych wynosi od 22 mbar do 3 bar.

Profil SC-Contur zapewnia natychmiastowe wykrycie omyłkowo niezaprasowanych połączeń (podczas centralnej próby szczelności). Fot. Viega

Warto przeczytać także:

Leave a Comment