Prawie rok z nowym “Czystym Powietrzem”

Bisko rok z "Czystym Powietrzem"

Już prawie rok trwa tzw. druga odsłona programu “Czyste Powietrze”. Do programu stopniowo wprowadzane są nowe elementy, które mają na przykład ułatwić składanie wniosków, a docelowo – zwiększyć zainteresowanie programem i liczbę wymienianych źródeł ciepła.

Składanie wniosków za pośrednictwem gminy

Wprowadzono możliwość składania wniosku za pośrednictwem gminy. Taką możliwość dają gminy, które podpisały porozumienie o współpracy z odpowiednim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Podpisane porozumienie gwarantuje gminie fundusze na obsługę Programu. Powstają na przykład gminne punkty konsultacyjno-informacyjne. Za ich pośrednictwem mieszkańcy mogą uzyskać informacje o programie oraz złożyć wniosek (o dofinansowanie i o płatność).

Stop Smog”

Gminy mogą współpracować z NFOŚiGW także w ramach programu “Stop Smog”. Polega on na bezzwrotnych dotacjach (nawet do 100% kosztów inwestycji) dla osób ubogich energetycznie – właścicieli domów jednorodzinnych. Dotacje te przeznaczone są na finansowanie termomodernizacji oraz likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne. Gminy otrzymują z budżetu Państwa dofinansowanie umożliwiające pokrycie 70% kosztów inwestycji, pozostałe 30% pokrywają ze środków własnych.

Dotacja do spłaty kredytu antysmogowego

Na połowę 2021 r. przewidziano start nowego instrumentu finansowego. Dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego – tzw. kredyt antysmogowy – będzie można uzyskać na przedsięwzięcia zgodne z programem “Czyste Powietrze”. Pożyczkę obejmie gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, co ma umożliwić lepsze warunki finansowania. Inwestor, składając wniosek o kredyt, będzie mógł złożyć także wniosek o dotację na częściową jego spłatę. Banki będą przekazywać wnioski do WFOŚiGW. Zatem z punktu widzenia obywatela, ma to być formuła “jednego okienka”.

Do obsługi tej funkcji już zgłosiły się: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB. Kolejne banki komercyjne rozważają dołączenie do tej sieci jeszcze w tym roku. Na realizację tej części “Czystego Powietrza” przewidziano w latach 2021-2022 1,5 mld zł.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment