Uchwały antysmogowe i przykładowe programy ich wsparcia

Uchwały antysmogowe

W niektórych województwach zostało bardzo mało czasu na wymianę tzw. kopciuchów. Jakie są terminy i czy mieszkańcy tych województw mogą liczyć na wsparcie swoich gmin?

Województwo małopolskie

  • od 11 listopada 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe). Od 1 stycznia 2023 r. kocioł staje się nielegalny, grozi mandat 500 zł lub grzywna do 5000 zł
  • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą być użytkowane do końca żywotności) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

  • Od 11 listopada 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
    Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).

Zostały również przyjęte uchwały dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, wprowadzające w tych miastach od 01 stycznia 2023 roku zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków poniżej 5 klasy lub niespełniających wymogów ekoprojektu.

Województwo świętokrzyskie

Na mocy uchwały z dnia 29 czerwca 2020 roku od 1 lipca 2021 roku zakaz spalania:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli tzw. miałów);
  • wilgotnej biomasy, tj. o wilgotności powyżej 20%.

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment