Kotły na paliwo stałe. Czynniki rynkowe, o których warto pamiętać

Kotły na paliwa stałe. Czynniki rynkowe

Kotły na paliwa stałe – węgiel i biomasę – są rynkowo mocno zależne od aktualnie obowiązującego prawa. W ślad za regulacjami idzie też wsparcie (np. pieniądze od rządu) lub jego brak (np. zaostrzone kontrole). Oto wybrane czynniki, które wpłyną na przyszłość kotłów na paliwa stałe.

Wyraźnie “gorzej” mają kotły na węgiel. Tylko do 31 grudnia 2021 roku będzie można uzyskać dotację na ten rodzaj kotła w “Czystym Powietrzu”. Co ważne, nie wystarcza zakup kotła przed tą datą. Urządzenie trzeba także zamontować z datą faktury do 31.12.2021 r. i nie później niż w tym terminie złożyć wniosek o dotację. Już teraz, jak podaje w swoim podsumowaniu Q1/2021 Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, zmniejsza się udział kotłów węglowych w ogólnym wolumenie kotłów na paliwa stałe. Udział ten nie przekracza obecnie 20-25%.

Zapewne brak wsparcia dla kotłów węglowych w programie rządowym przełoży się na malejące zainteresowanie tymi urządzeniami. Już dostrzegli to ich producenci. Wielu z nich już rozpoczęło albo planuje rozpocząć produkcję pomp ciepła. Urządzenia ta mogą zająć miejsce dotychczas stosowanych kotłów węglowych.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment