Jak to z agregowaniem wniosków w programie “Mój Prąd” bywa

Filtry antysmogowe

Instalatorzy montujący systemy PV dla swoich klientów mogą zaproponować im usługę, w ramach której złożą wniosek o dofinansowanie w programie “Mój prąd” w imieniu klienta. Jak przekonał się jeden z instalatorów, nie jest to takie oczywiste…

Instalator najpierw musi mieć porozumienie z NFOŚiGW, a dopiero potem próbować złożenia wniosku jako “agregator”.

Zobacz wzór porozumienia o współpracy przy wdrażaniu programu

Przy braku podpisania takiego porozumienia zaczynają się tzw. “schody”. Nasz Czytelnik – specjalista w zakresie OZE – złożył 10 marca 2020 r. wniosek w formie elektronicznej jako Instalator-Pełnomocnik  przez swój ePUAP  i otrzymał informację o jego rejestracji dopiero 2 kwietnia. Po 20 dniach braku informacji zaczął dopytywać, dlaczego wniosek nie został rozpatrzony. W końcu otrzymał następującą informację: 

Szanowny Panie, 

Ponownie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości złożenia wniosku przez Pełnomocnika poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl. Pracujemy nad uruchomieniem takiej opcji, która powinna być dostępna w drugiej połowie maja. Obecnie jest możliwość złożenia wniosku poprzez Pełnomocnika tylko przez firmy współpracujące przy realizacji programu. Wykaz podmiotów współpracujących znajduje się na stronie mojprad.gov.pl w zakładce O programie (na samym dole strony). Obecnie trwa przegląd efektywności obecnych umów z agregatorami, ponieważ zależy nam na profesjonalizacji tej współpracy. Wkrótce wykaz zawartych porozumień zostanie zaktualizujemy po zakończeniu przeglądu. W Pana przypadku w e-wniosku mamy zaczytane Pana dane, a nie Wnioskodawcy dlatego nie może być wniosek procedowany, bo jest niezgodny z regulaminem programu.

Z poważaniem
Zespół Energetyki Prosumenckiej

Po kolejnym postawieniu przez Czytelnika pytania, co powinien zrobić jako Instalator, który został wprowadzony w błąd przez NFOŚiGW, a złożył Wniosek w ramach Naboru programu Mój Prąd i wniosek ten nie jest rozpatrywany, w odpowiedzi NFOŚiGW odpisał: 

Szanowny Panie,  

Firmy współpracujące przy realizacji programu mają zawarte porozumienia i spoczywa na nich obowiązek wypleniania odpowiedniego zestawienia w pliku excel oraz przesyłania elektronicznej formy wniosku (skan). W Pana przypadku są trzy możliwości:

  1. Pomoc Wnioskodawcy w założeniu profilu zaufanego (przez bankowość elektroniczną trwa to 2 minuty) i złożenie e-wniosku przez Wnioskodawcę poprzez formularz zgłoszeniowy na gov.pl;
  2. Kontakt z firmą współpracują w programie, która ma możliwość złożenia wniosku papierowego po wypełnieniu zapisów z porozumienia;
  3. Poczekać na drugą połowę maja gdzie zostanie uruchomiona funkcja składania e-wniosku przez Pełnomocnika. Wybór należy do Pana. Departament OZENarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Departament OZE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A co w sytuacji, jeśli ktoś nie chce założyć profilu zaufanego lub nie ma takiej możliwości? Przyjmowanie, że każdy ma takie możliwości jak urząd, wyposażony w sprzęt i łącza, to błędne założenie.  W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się informacje o opóźnieniach w rozpatrywaniu wniosków i wypłatach. Mamy też informacje nieoficjalne, że rozpatrywanie wniosków złożonych przez Instalatorów po prostu na razie nie działa i jest ich zaledwie parę procent. Należy brać pod uwagę nawet kilkumiesięczne opóźnienia w otrzymaniu środków, jeśli wniosek złożył Instalator. Co więcej,  niepewny jest też ich status – jak w przypadku opisywanym przez naszego Czytelnika.

Tym samym Instalatorzy, którzy złożyli takie wnioski, powinni sprawdzić ich status i ewentualnie je uzupełnić lub ponowić wg obecnych zaleceń. Przykład ten pokazuje, jak coś, co miało być znacznym ułatwieniem, tak naprawdę skomplikowało proces, a przyczyną był brak wcześniejszego dokładnego opisania procedur.I znowu sprawdza się powiedzenie z okresu słusznie minionego: Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze…

Warto przeczytać także:

Leave a Comment