Pompa obiegowa a jakość wody grzewczej

Pompa obiegowa a jakość wody grzewczej

Prawidłowo działająca pompa obiegowa ma ogromne znaczenie dla sprawności i efektywności energetycznej instalacji grzewczej. Warto zwrócić uwagę na jakość wody grzewczej, ponieważ przy jej złych parametrach pogarsza się także charakterystyka pracy pompy.

Na jakość wody w instalacji grzewczej składają się liczne parametry. Pompa obiegowa jest podatna na działanie m.in. takich czynników jak:

  • prawidłowa temperatura,
  • pH wody grzewczej do 8,5 (dla instalacji z grzejnikami aluminiowymi) [1],
  • wskaźnik korozyjności, który powinien być następujący: jony siarczanowe (SO42–) i chlorkowe (Cl) do 150 mg/l, w tym 100 Cl(instalacje obiegu zamkniętego ze stali z grzejnikami stalowymi, żeliwnymi lub aluminiowymi); lub do 50 mg/l, w tym 30 Cl (instalacje obiegu otwartego ze stali z grzejnikami żeliwnymi lub aluminiowymi oraz instalacje wykonane z materiałów mieszanych stal/miedź) [1],
  • zawartość amoniaku do 0,5 mgNNH+/l (instalacje zawierające elementy wykonane z miedzi lub jej stopów),
  • przewodność elektrolityczna 100-1000 µS/cm,
  • twardość ogólna 8,2-10,0 dH (1,45-1,78 mmol/l),
  • niska zawartość tlenu,
  • brak zawiesin i osadów.

Nieodpowiednia jakość wody grzewczej sprzyja korozji i wtórnemu zanieczyszczeniu wody np. przez zawiesiny magnetytu. Prowadzi to z jednej strony bezpośrednio do blokad i zatarcia pomp. Pompy są więc narażone bezpośrednio na uszkodzenia mechaniczne. Drugim problemem są zmiany warunków pracy instalacji grzewczej (np. zmniejszenie średnic przewodów). Zwiększa to zarówno zapotrzebowanie na ciepło, jak i opory przepływu. Zatem jeśli nawet nie dojdzie do uszkodzenia pomp, pracuje ona poza zakresem swoich optymalnych parametrów. To powoduje, że pompa pracuje z niewystarczającą sprawnością, a efektywność energetyczna dramatycznie maleje.

Należy więc stosować odpowiednie zabezpieczenia lub środki wpływające na jakość wody. Przed pompą należy zainstalować filtr siatkowy lub filtr z separatorem magnetycznym. Wybór zabezpieczenia powinien zależeć od rzeczywistych parametrów wody i prognozowanych potencjalnych problemów. Niektórzy producenci mają w ofercie pompy z wirnikami w wykonaniu materiałowym zapobiegającym przyciąganiu cząstek magnetytu.

Jeśli środkiem poprawy jakości wody grzewczej ma być zastosowanie płynu instalacyjnego (zawierającego glikole i inhibitory korozji), płyn ten musi być zgodny z wymaganiami producenta dla danej pompy. Dotyczy to np. dopuszczalnego stężenia roztworu glikolu, z jakim może pracować pompa.

Norma

  1. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. Norma ta ma status wycofanej. Jednak §133.4 Warunków Technicznych przywołuje tę normę w zapisie: Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i możliwości zastosowania ochrony przed korozją.

Zdjęcie główne: Jerzy Górecki / Pixabay

Warto przeczytać także:

Leave a Comment