Czyste Powietrze – nowy komponent dla najmniej zamożnych

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Minister klimatu i środowiska poinformowała, że w ramach programu „Czyste Powietrze” do mniej zamożnych Polaków trafi dodatkowe wsparcie. Już (od 25 stycznia 2022 r.) można ubiegać się o dofinansowanie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych.

Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł (odpowiednio dla gospodarstw jedno- i wieloosobowych) będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł. Dla porównania, dla podstawowego poziomu dofinansowania dotacja może wynieść do 30 tys., a dla podwyższonego – 37 tys. Alternatywę do dochodowego kryterium kwalifikowalności stanowi też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłków. Zapisy dotyczą zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jak zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, w drugim etapie prac ma pojawić się także prefinansowanie. Inaczej niż do tej pory w „Czystym Powietrzu” (dotacja wypłacana po realizacji przedsięwzięcia). Drugą planowaną nowością jest pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji. Miałoby to zwiększyć dostępność programu dla osób najmniej zamożnych.

W ramach tego komponentu rząd w szczególności liczy na współpracę z gminami, które podpisały porozumienie z NFOŚiGW. Obecnie jest ich ponad 2000.

Program „Czyste Powietrze” przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Obejmuje dotacje m. in. na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment