Czyste Powietrze – nowy komponent dla najmniej zamożnych

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Minister klimatu i środowiska poinformowała, że w ramach programu „Czyste Powietrze” do mniej zamożnych Polaków trafi dodatkowe wsparcie. Już (od 25 stycznia 2022 r.) można ubiegać się o dofinansowanie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych.

Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł (odpowiednio dla gospodarstw jedno- i wieloosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł. Dla porównania, dla podstawowego poziomu dofinansowania dotacja może wynieść do 30 tys., a dla podwyższonego – 37 tys. Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jak zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, prezes w drugim etapie prac, ma pojawić się także prefinansowanie – inaczej niż do tej pory w „Czystym Powietrzu” (dotacja wypłacana po realizacji przedsięwzięcia). Drugą planowaną nowością jest pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji. Miałoby to zwiększyć dostępność programu dla osób najmniej zamożnych.

W ramach tego komponentu rząd w szczególności liczy na współpracę z gminami, które podpisały porozumienie z NFOŚiGW. Obecnie jest ich ponad 2000.

Program „Czyste Powietrze” przeznaczony jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, m. in. na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment